Ukraine, chikumbiro chaArchbishop Gudziak: "Hatirege hondo ichitanga"

Archbishop Boris Gudziak, mukuru weDhipatimendi reKunze Relations we Chechi yeKaturike yechiGiriki yeUkraine, akati: “Chikumbiro chedu kune vane simba pasi pano ndechokuti vaone vanhu chaivoivo, vana, vanaamai, vakwegura. Dai vaona vechidiki vakabatikana kumberi. Hapana chikonzero chekuti vaurayiwe, kuti paumbwe nherera nechirikadzi itsva. Hapana chikonzero chekuita kuti vanhu vese vatove varombo ”.

Bhishopi mukuru akatanga chikumbiro kune vese vakuru vehurumende nehurumende vari kuita hurukuro dzakasimba mumaawa ano kuti vasaite kurwisa.

"Mumakore masere aya ehondo yakasanganiswa, mamiriyoni maviri evanhu vakadzingwa mukati vakatofanira kusiya misha yavo uye vanhu 14 vakaurayiwa - anowedzera mutungamiri -. Hapana chikonzero chehondo iyi uye hapana chikonzero chekuitanga ikozvino".

Archbishop Gudziak, Greek-Catholic Metropolitan yePhiladelphia asi parizvino muUkraine, anosimbisa kuna SIR mamiriro ekusawirirana kuri kuitika munyika. "Muna Ndira chete - anoti - takava nemishumo ine chiuru yekutyisidzira kwebhomba. Vanonyorera mapurisa kuti chikoro x chiri kutyisidzirwa nekugona kurwiswa nebhomba. Panguva iyoyo alarm inorira uye vana vanobudiswa. Izvi zvakaitika kane chiuru muUkraine mumwedzi wapfuura. Nzira dzese saka dzinoshandiswa kuita kuti nyika iwire mukati, zvichikonzera kutya. Naizvozvo ndinofadzwa zvikuru kuona kuti vanhu vakasimba sei pano, ramba, usazvirega vachitorwa nekutya ".

Bhishopi mukuru ipapo anotendeukira kuEurope: “Kunokosha zvikuru kuti vanhu vose vawane mashoko uye vazive kuti migariro chaiyoiyo yerwisano iyi chii. Haisi hondo yekurwisa NATO uye kudzivirira njodzi yeUkraine kana yekuMadokero asi ihondo inopesana nemafungiro erusununguko. Ihondo inopesana nehunhu hwedemokrasi uye nheyo dzeEurope izvo zvinewo hwaro hwechiKristu ".

"Uyezve chikumbiro chedu ndechekuti pave nekutarisisa dambudziko revanhu ravepo muUkraine zvichitevera makore masere ehondo - anowedzera Msgr. Gudziak -. Mumavhiki achangopfuura nyika iri kutarisisa kutya kwehondo itsva asi hondo inoenderera mberi kwatiri uye pane zvinodiwa zvikuru zvevanhu. Pope anoziva izvi. Anoziva mamiriro acho ezvinhu ".

Zvinyorwa zvinoenderana