3 kraftfulla heliga föremål som inte kan saknas i hemmet eftersom de ger Guds nåd

Idag pratar vi om Sakramentala dem heliga föremål som kan betraktas som en förlängning av själva sakramenten. Enligt katolska kyrkans katekes är de heliga tecken som har till syfte att förbereda människor att ta emot sakramentens frukter och helga livets olika omständigheter.

krucifix

De var Etablerade så att alla kan ha en mer intim och djupgående relation med Jesus Kristus och vara en del av kyrkans liv sedan dess ursprung. Men många katoliker har dem används felaktigt under århundradena eftersom ingen lärde dem deras syfte och mening. Vem använder dem som medel för vidskepelse begår en allvarlig synd.

Det är därför viktigt att förtydliga vad de är till för och hur man använder dem. Sakramentala tjänar till att berika tron ​​och föra in Guds nåd i vad människor gör där de bor. Många har dem säkert hemma, som Krucifix, Benedictus salt och heligt vatten. Var och en av dessa har en speciell funktion och syfte.

vigvatten

Sakramentalernas syfte och funktion

Jesu kors är en symbol för Jesu kärlek för oss alla. Han offrade verkligen sitt liv för att rädda oss från synd. Det är en kraftfull symbol för kärlek och ett vapen mot det onda. Vi ber innan det för att fråga perdono för våra synder och för att motstå frestelser.

L 'vigvatten det är en symbol för oss dop och vår frälsning. Det är ytterligare ett tecken på att djävulen hatar, eftersom det påminner om nederlaget för demon på påskdagen. Vi kan välsigna vårt hem med heligt vatten som ett tecken på rening och kom ihåg att hålla oss rena och borta från djävulens inflytande.

Il välsignat salt det är ett kraftfullt medel för helande och rening mot det onda. Vi kan placera den i husets hörn eller bära den med oss ​​i en väska, som skydd mot den ondes attacker. Det är en symbol för Guds skydd över människor och platser där det används. Också Fader Amorth, en välkänd exorcist, rekommenderade att använda den för skydd.