Den heliga rosenkransen, bönen för att få allt "Be det ofta, så snart du kan"

Il Heliga radband är en traditionell mariansk bön som består av en serie meditationer och böner tillägnade Guds Moder. Enligt katolsk tradition kan hängivenhet till den heliga rosenkransen leda till en mängd olika andliga och materiella fördelar. helgon och påvar de älskade radbandet och ansåg att det var ett kraftfullt verktyg för bön och meditation.

Bibbia

Påvar och heliga som avgudade den heliga rosenkransen

Bland dessa helgon finns det Saint Dominic of Guzman och Saint Catherine of Siena, båda medlemmar av predikantorden grundad av Saint Dominic. Denna religiösa ordning utvecklades på XNUMX-talet och var tillägnad att predika och försvara tron. San Domenico och Santa Caterina de främjade användningen av rosenkransen bland de troende som ett sätt att fördjupa sin Maria-hängivenhet och att meditera över Kristi livs mysterier.

Preghiera

Ett annat anmärkningsvärt helgon som dyrkade radbandet var Padre Pio från Pietrelcina, kapucinermunken som levde på XNUMX-talet och var känd för sina stigmata och sina helande gåvor. Padre Pio ansåg att rosenkransen var mäktig andligt vapen mot ondska och ett sätt att få nåd och skydd från Madonnan.

Johannes Paulus II han är en berömd påve som lade stor vikt vid radbandet. Under sitt pontifikat skrev han en apostoliskt brev, där han underströk vikten av denna hängivna övning för de troendes liv. Påven framhöll hur rosenkransen är en medel för meditation om Kristi livs mysterier och att förena bön med frälsningens stora mysterium.

Men andra påvar har stött användningen av radbandet som Sankt Pius V, The papa som på XNUMX-talet upprättade vår fru av segerfesten för att fira den kristna segern i slaget vid Lepanto, och Välsignade påven Johannes XXIII, som uppmuntrade de troende att recitera rosenkransen som ett sätt att få fred i världen.