Går du igenom en svår tid? Här är psalmen som kan hjälpa dig när du är nödställd

Mycket ofta i livet går vi igenom svåra stunder och just i dessa ögonblick bör vi vända oss till Gud och hitta ett effektivt språk för att kommunicera med honom, detta språk skulle kunna representeras av Salmo.

Bibbia

Psalmerna är böner som alltid har mediterats och betts av hela kyrkan. I gamla tider, före rosenkransen, den 150 Psalmer i kloster. Dessutom är de kraftfullt befriande och exorcistiska böner. jag är djupa böner, där det mänskliga möter det gudomliga och genom vilket Gud gör sig närvarande.

Det kan ibland hända som man inte har ord för att uttrycka vad som plågar oss eller vad som finns i våra hjärtan. Psaltaren vet mycket väl hur man når Guds hjärta och ger honom vår smärta och våra segrar.

Det vi vill lämna er idag i den här artikeln är en psalm som tillskrivs kung David, fosterfader till Herren Jesus.David var också en profet för israeliterna och judarna och kunde be Gud om förlåtelse för en del av sina synder, som t.ex.äktenskapsbrott och mord. Gud förlät honom i kraft av hans uppriktiga omvändelse, hans ödmjukhet i att veta hur man ber om förlåtelse och hans stor tro.

Låt oss meditera över det tillsammans och vi åberopar nåd av Gud genom att anförtro honom våra lidanden och rädslor. Endast på detta sätt kommer vi att befria oss, tack vare hans hjälp, frånångest orsakas av livets många omständigheter.

ljus

Psalm 51

Il Psalm 51, även känd som "Miserere" är en av de ångerpsalmer som finns i Bibelns psalmbok.

"Tyck synd om mig, o Gud, utplåna mina överträdelser efter din nåd, efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig helt från min missgärning och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid före mig.

Mot dig, mot dig allena har jag syndat och gjort vad som är dåligt i dina ögon, så att du kan vara rättfärdig i dina ord och ren i din dom. Se, jag blev avlad i synd, och min moder födde mig i synd.

Se, du önskar sanningen djupt inom mig och i den hemliga delen låter du mig känna visdom. Rena mig med isop och jag blir ren; tvätta mig och jag kommer att bli vitare än snö. Låt mig höra glädje och fröjd, låt de ben du brutit glädjas.

Dölj ditt ansikte från mina synder och radera alla mina missgärningar. Skapa i migen Gud, ett rent hjärta och förnya en ståndaktig ande i mig. Skjut mig inte bort från din närvaro och ta inte bort din helige Ande från mig. Ge mig tillbaka det glädjen över din frälsning och stötta mig med en redo anda.

Lär överträdare dina vägar, så kommer syndare att vända sig till dig. släpp mig fri med blod, o Gud, min frälsnings Gud! Min tunga kommer att kunna sjunga till din rättvisa ära. Herre, öppna mina läppar, och jag skall förkunna ditt lov. Du gillar inte uppoffringar, annars hade jag offrat dem; du njuter inte av brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en ande som rörs till omvändelse; O Gud, du föraktar inte det ångerfulla och förödmjukade hjärtat. I din välvilja gör bra i Sion; återuppbygga Jerusalems murar. Då skall ni ta emot rättfärdighetsoffer, offergåvor och brännoffer; kalvar ska offras på ditt altare."