Varför det är viktigt att be till Gud varje morgon

Idag vill vi lämna dig en underbar Preghiera att bli reciterad på morgonen, för att få dig att må bättre, att börja på ett positivt sätt och aldrig känna dig ensam.

att be

Morgonbön hjälper oss att börja dagen rätt positivt sätt, lyssna på vårt hjärta och upprätta en förbindelse med Gud.Under natten är vår kropp och själ utvilade och laddade. Morgonbön är en tid att väcka vår Spirito och placera oss i Guds händer för dagen som ligger framför oss.

Denna goda vana ger oss den inre styrkan att möta dagliga utmaningar. När vi ber vänder vi oss till det gudomliga och litar på hans saggezza och till hans kärlek. Genom att åberopa Guds närvaro i våra liv, vårdar vi vår tro och litar på att han kommer att vägleda oss hela dagen.

ljus

Dessutom hjälper det oss att vara det grati för de gåvor vi har i livet. Ofta i vardagens oro glömmer vi att uppskatta de små sakerna som gör vår tillvaro meningsfull. Denna gest påminner oss om att vara tacksam för vår hälsa, för våra nära och kära, för de möjligheter som erbjuds oss och för många andra välsignelser som vi ofta tar för givet.

Ofta under dagen är vi överväldigade av stress, ångest och oro så varför inte stanna upp och ansluta till Gud, njuta av en stund av lugn och befria oss från problem och bekymmer. Det uppmanar oss att låta oss själva ha kontroll, vi vet att Gud bryr sig om oss och kommer att tillgodose våra behov.

korsa

Morgonbön

Signore, öppna mina läppar och min mun förkunna ditt lov, O Gud, du är min Gud, jag letar efter dig i gryningen. Min själ törstar efter dig, som ett öde, torrt land utan vatten. På morgonen, Herre, låt mig känna din kärlek: till dig Jag höjer min själ. Låt mig veta vägen framåt under dagen för jag litar på dig.

Grant att tillbringa denna dag i glädje och frid, utan synd; så att jag, när kvällen kommer, kan prisa dig med ett rent och tacksamt hjärta, Inspirera tankar, ord och gärningar så att det denna dag kan vara acceptabelt för din vilja.

ge mig en generöst hjärta, eftersom du blir en reflektion och ett vittnesbörd om din godhet. Lär mig att känna igen dig som finns hos alla människor, särskilt bland de fattiga och de lidande. Ge mig av Lev i fred med alla och har redan en försmak av din salighet, genom tro, hopp och kärlek.