Hur du förbättrar din relation med Gud och väljer en bra lösning för fastan

La Fastan det är en 40-dagarsperiod som föregår påsk, under vilken kristna kallas att reflektera, fasta, be och göra bot som förberedelse för Jesu uppståndelsefest.Det är ett viktigt ögonblick att förnya sin relation till Gud och försöka förbättra själv.

panelen

En vanlig praxis under fastan är att välja en syfte att följa för hela perioden. Detta kan vara något som hjälper dig växa andligt, för att förbättra sin relation till andra eller för att bekämpa ett personligt fel. Men hur man väljer rätt upplösning till fastan?

Vad man ska utgå ifrån när man väljer den upplösning som ska följas under fastan

Först och främst är det viktigt riflettere vilka områden i ditt liv som behöver förbättras. Vi kanske kan jobba på en dålig vanaoch, såsom mottaglighet eller upprördhet, eller på egen hand generositet mot andra. Eller så kanske du kan fokusera på att fördjupa ditt eget andligt livdeltar mer aktivt i religiösa högtider eller ägna mer tid åt bön.

Gud

När du har identifierat de områden du vill arbeta med måste du välja ett realistiskt syfte och mätbara. Till exempel, istället för att säga att jag kommer att vara trevligare, kan du bestämma dig för att göra minst en snäll handling om dagen. På så sätt blir det lättare utvärdera framstegen och hålla det åtagande som gjorts.

Det är också viktigt involvera Gud i att välja syftet, be om hans vägledning och stöd för att fullfölja det. där Preghiera kan vara en bra verktyg att hitta den styrka och beslutsamhet som behövs för att utföra ditt syfte under fastan.

Slutligen är det viktigt att vara flexibel och ge inte upp om du misslyckas med att hålla din upplösning. Fastan är en period av tillväxt och omvandling och det verkliga målet är att försöka förbättra, inte att vara perfekt. Om du begår en errore, du kan alltid börja om från början och förnya ditt engagemang.