Hur kan man besegra ondskan? Vigd till Marias och hennes sons Jesu obefläckade hjärta

Vi lever i en tid där det verkar som om ondskan försöker segra. Mörkret verkar omsluta världen och frestelsen att ge efter för förtvivlan är alltid närvarande. Men mitt i denna förestående apokalyps erbjöd Jungfru Maria oss ett budskap om hopp: kraften i man det är begränsat, och vi kan finna en tillflykt i invigningen till hennes obefläckade hjärta och hennes son, Jesus Kristus.

Gud och Satan

Vår Fru har visat oss det flera gånger Satana han är fri att agera i världen, sprida sin ondska och försöka förföra själar mänsklig. Dessa ord får dock inte vara en anledning till rädsla eller närmande, utan för förståelse och tro. Jungfrun visade oss att hennes hjärta och hennes sons hjärta är trygga tillflyktsorter där vi kan söka tröst och skydd.

Hur man besegrar ondskan

Begränsningen av ondskans makt ligger i det faktum attdet godas ljus är alltid starkare. Jungfru Maria, i sin eviga kamp mot det onda, uppmuntrar oss att omfamna hennes förbön och acceptera Guds nåd som flödar genom henne. Satan kan verka mäktig, men han är ensam en ondskans tjänare, en galning som krockar med Herrens storhet och oändliga kärlek.

Ängel och djävul

Vår invigning till Vår Frus och Jesu Kristi obefläckade hjärta ger oss styrkan att motstå frestelser av världen. Jungfru Marias hjärta är rent och fläckfritt, en fristad där våra själar kan finna andrum och frid. I dess hjärta finner vi kärlek, barmhärtighet och vägledningen av en omtänksam mamma som följer oss längs vägen till tron.

Att helga vårt hjärta till Jesu Kristi hjärta betyder aacceptera hans kärlek och hans nåd i våra liv. Det är med denna invigning som vi skär oss i den levande Gudens händer och blir redskap för hans kärlek i världen.

I en värld där det verkar som att ondskan försöker segra madonna det ger oss en fristad och möjlighet att kämpa mot mörkrets krafter. Vi behöver inte ge upp till rädsla eller desperation, men vi måste överge oss själva tillit och tro på Gud. Ondskans makt är begränsad och med vår Frus vägledning och hennes kärleksfulla ingripande kan vi vinna varje kamp mot ondskan.