Lovprisningsbön till Gud i lidande och prövning

Idag i den här artikeln vill vi fokusera på en fras som vi ofta hör "prisa Gud". När vi talar om "prisa Gud" menar vi det som kallas tillbedjan eller tacksamhet mot Gud, för hans kärlek, hans visdom, hans vägledning och hans närvaro i allas liv. Detta uttrycks ofta genom bön, sång och andlig reflektion.

Gud

Denna fras är ofta kopplad till lidande och prövning. Dessa två termer hänvisar dock till de erfarenheter som ger oss sorg, smärta, känsla av förlust eller svårighet i livet. Det kan vara sjukdomar, känslomässiga eller ekonomiska förluster, familjeproblem eller andra omständigheter som testar oss känslomässigt, fysiskt eller mentalt.

Prisa Gud under svåra tider Det kan tyckas konstigt, men det finns flera anledningar till varför detta tillvägagångssätt kan vara viktigt. Först av allt, detta beröm under lidande kan hjälpa oss att hitta en titt på situationen i ett rätt perspektiv, som går utöver våra omedelbara problem och fokuserar på de bra saker vi fortfarande har.

mani

bön

Åh gud, vår Himmelske Fader, denna dag ber vi en lovsångsbön till dig, trots det lidande och de prövningar vi står inför. Du är den Gud som har oss skapad med kärlek, du har gett mening och syfte åt vår existens och även mitt i svåra tider är du alltid med oss.

Vi prisar dig, Herre, för din trohet, för att du stöttar oss och guidar oss på vägen, även när allt verkar vara förlorat i dimman.

Ci vi böjer oss för dig, hoppets Gud, må du stärka oss särskilt i prövningar och ge oss styrkan att övervinna dem med din hjälp.

Uppenbara för oss, o Gud, din gudomliga visdom, hjälp oss att förstå innebörden av detta lidande och att ha tro på din kärlek och återlösning. I dig finner vi tillflykt och tröst, vi är säkra på att även mitt i svårigheterna kommer du att vara den som återuppväcker oss, som du gjorde med dina Son Jesus.

Vi prisar dig, allsmäktige Gud, eftersom du är vår sköld och vår klippa, vi höjer vår lovsångsbön till dig, även i prövningar. Vi tackar dig, o Gud, för att du älskar oss och ger oss hopp och fredÄven i lidande och prövningar. Den är din härlighet lysa i våra hjärtan och visa din kraft mitt i motgångar, så att vi kan glädjas och glädjas över din närvaro.

Vi prisar dig, Herre, med hela vårt väsen, för ditt älskar utan gräns och din oändliga barmhärtighet, I svårigheter och utmaningar klamrar vi oss fast vid dig. Amen.