Natuzza Evolo, Padre Pio, Don Dolindo Ruotolo: lidande, mystiska upplevelser, kampen mot djävulen

Natuzza Evolo, Padre Pio da Pietrelcina och Don Dolindo Ruotolo är tre figur Italienska katolska kvinnor kända för sina mystiska upplevelser, lidande, sammandrabbningar med djävulen och lydnad mot kyrkan. Dessa aspekter kommer avsevärt att forma deras livsvägar och andliga arv.

Padre Pio

Natuzza, Padre Pio och Don Dolindo, 3 figurer förenade av offer, tro och kampen mot djävulen

Natuzza Evolo bodde i Paravati, Kalabrien. Hans liv präglades av djupt fysiskt och andligt lidande, inklusive extrem fattigdom e Hälsoproblem. Från en ung ålder upplevde Natuzza fenomen mystiker kom le hemogram, religiösa bilder och skrifter som dök upp i blodet och visionerna av Jesus och Madonnan. Han mötte också ögonblick av andlig kamp mot ondskan, tolkad som sammandrabbningar med jäkel. Trots utmaningarna stod han fast lydig till kyrkan, underkastar sig dess auktoritet och vägleder många mot tron.

Natuzza evolo

Padre Pio från Pietrelcina en kapucinerbroder och präst är en av de mest vördade gestalterna inom katolicismen. Han blev känd för att ha tagit emot stigmata, kroppsliga tecken som motsvarar Kristi sår, han levde större delen av sitt liv med dem smärtsamma sår. Förutom stigmata var han känd för andra mystiska fenomen som t.ex bi, profetior och hjärtläsningar. Han mötte också intensivt strider mot djävulen och var föremål för misstanke och utredning av de kyrkliga myndigheterna. Men hans lydnad och hängivenhet för kyrkan kvarstod orubblig.

Don Dolindo Ruotolo en napolitansk präst, levde ett liv av lidande och ödmjukhet. Mindre känd än Padre Pio och Natuzza Evolo, stod Don Dolindo ut för sitt intensiva böneliv och för att ha tagit emot mystiska meddelanden. Även han stötte på svårigheter både i hälsa än i andliga sammandrabbningar, inklusive frestelser och demoniska attacker. Trogen kyrkan var hans lydnad ett utmärkande drag för hans tjänst, även inför jagförstånd och utmaningar.

Don Dolindo

Dessa tre siffror de delar flera likheter i sin andliga resa: från fysiskt och andligt lidande, till mystiska fenomen, till sammandrabbningar med djävulen och blind lydnad mot kyrkan, trots svårigheterna och ibland spänningarna med de kyrkliga myndigheterna. Deras ärftlighet det är en kraftfull påminnelse om vikten av uppoffring, av tron och lydnad på den kristna resan.