Vad Scapular of Carmel representerar och vilka är privilegierna för dem som bär det

Lo Scapular det är ett plagg som har fått en andlig och symbolisk betydelse genom århundradena. Ursprungligen var det en remsa av tyg som bars över den religiösa vanan av munkar under manuellt arbete. Med tiden har den dock blivit en symbol för religiösa ordnars identitet och liv, som i fallet med Karmel.

Medaglia

De som tar emot det blir medlemmar itill Karmelitfamiljen och de åtar sig att leva Karmels andlighet i enlighet med egenskaperna hos deras eget liv. Scapularet representerarminiatyr klänning av orden och är ett tecken som godkänts av kyrkan för att visa invigningen till Maria och de band som förenar oss med henne.

La Scapularfesten, som firades den 16 juli, fick gradvis karaktären av en "vanans högtid" på grund av det växande antalet troende som anslöt sig till orden genom skulderbladen som ett tecken på hängivenhet och skydd i liv och död.

Jesus

Vad Scapular representerar och vilka är privilegierna för dem som bär det

Scapularet det är inte en talisman eller ett magiskt föremål, men det är en symbol för hängivenhet till Maria. Den garanterar inte automatiskt evig frälsning eller befrielse från skärselden, men den representerar en åtagande av hängivenhet till Maria och ett sätt att få hennes skydd och hjälp i livets svårigheter.

Användningen av skulderblad är ålagts endast en gång av en präst, genom en kort ritual och kan ersättas av en medalj som visar den Jesu och jungfruns heliga hjärta. Bäraren har åtagit sig att leva som autentisk kristen, att närma sig sakramenten och bekänna en särskild hängivenhet till det heliga sakramentet Virgin.

Jag "privilegier” av skulderbladsbladet är inte en automatisk garanti för frälsning, utan är förmåner och nåder som Madonnan erhållit för sina hängivna barn som pris för deras generösa engagemang. Den första nåden som anhängare av skulderbladen hoppas på är evig frälsning, som är frukten av trohet mot kyrkans undervisning och samarbete med gudomlig nåd.