Maombi ya ajabu ya siku 30 kwa Mtakatifu Joseph

La sala kwa Mtakatifu Joseph ina nguvu sana, Miaka 30 iliyopita hakuruhusu vifo vya watu 100 wakati wa kutua kwa ndege iliyovunjika 2: rubani alikuwa akifanya maombi ya siku 30 kwa Mtakatifu Joseph.

Maombi ya siku 30 kwa Mtakatifu Joseph

Yusufu ni baba wa Yesu duniani na Mungu anatupa uwezekano wa kumgeukia ili kufanya maombezi katika hali 'isiyowezekana' ya maisha, au angalau, zile zinazoonekana kuwa hivyo. Maombi kwa Mtakatifu Joseph yanafaa sana kama yakiendelea kwa siku zote 30:

Mpendwa Yosefu,

Kutoka kwa shimo la udogo wangu, wasiwasi na mateso, ninakufikiria kwa hisia na furaha mbinguni, lakini pia kama baba wa yatima duniani, mfariji wa huzuni, msaada wa maskini, furaha na upendo wa waja wako mbele ya kiti cha enzi. ya Mwenyezi Mungu, ya Yesu na Mariamu, Bibi arusi wenu mtakatifu.

Kwa hiyo, maskini na mhitaji, kwako leo na daima ninashughulikia machozi yangu, sala zangu na roho yangu kilio, majuto yangu na matumaini; na leo hasa nakuletea uchungu ili uupunguzie, ubaya upate kuutatua, balaa ili uweze kulizuia, hitaji la wewe kulisaidia, neema uliyoipata. mimi na kwa watu ninaowapenda.

Na, kukusonga, kwa siku thelathini mfululizo, nitakuuliza na kukusihi, kwa heshima kwa miaka thelathini uliyoishi duniani pamoja na Yesu na Mariamu, nami nitakuuliza kwa uharaka na uaminifu, nikitaja hatua na mateso tofauti. maisha yako.. Nina sababu ya kuwa na uhakika kwamba hutachukua muda mrefu kusikia ombi langu na kurekebisha hitaji langu; Imani yangu ni thabiti katika wema wako na uwezo wako kwamba nina hakika utanipata ninachohitaji na hata zaidi ya ninavyoomba na kutamani.

Ninakuombea utii wako kwa Roho kwa kutomtelekeza Mariamu, bali kumchukua kama mke wako na mwanawe kama wako, na kuwa baba mlezi wa Yesu na mlinzi wa wote wawili.

Ninaomba kwa ajili ya mateso yako ulipotafuta zizi kwa ajili ya utoto wa Mungu, aliyezaliwa kati ya wanadamu; kwa uchungu wako wa kumuona amezaliwa kati ya wanyama, bila kuweza kumpatia mahali pazuri zaidi.

Ninakuomba ufungue moyo wako kwa kujiruhusu kuchochewa na sifa za wachungaji na kuabudu wafalme wa Mashariki; kwa kutokuwa na hakika kwako katika kufikiria juu ya nini kingekuwa cha Mtoto huyo, maalum sana na, wakati huo huo, sawa na wengine wote.

Tafadhali kwa mshtuko wako uliposikia kutoka kwa malaika kifo kilichoamuru juu ya mwanao, Mungu mwenyewe; kwa utiifu wenu na kwa kukimbia kwenu Misri, kwa hofu na hatari za safari, kwa umaskini wa uhamishoni na kwa mahangaiko yenu mliporudi kutoka Misri kwenda Nazareti.

Ninakuomba kwa mateso yako ya siku tatu yenye uchungu ya kumpoteza Yesu na kupata kitulizo chako cha kumpata hekaluni; kwa furaha yako katika miaka thelathini uliyoishi Nazareti na Yesu na Mariamu waliokabidhiwa kwa mamlaka na riziki yako.
Ninaomba na kusubiri dhabihu ya kishujaa na kukubalika kwa utume wa mwanao msalabani, kufa kwa ajili ya dhambi zetu na kwa ajili ya ukombozi wetu.

Ninakuomba kwa kikosi ulichokuwa ukitafakari nacho mikono ya Yesu kila siku, kuchomwa siku moja misumari ya msalaba; kichwa kile, kilichoegemea kifuani mwako, ili kuvikwa taji ya miiba; ule mwili usio na hatia ulioukumbatia moyoni mwako, ili umwagwe damu mikononi mwa msalaba; wakati ule wa mwisho utakapomwona akifa na kufa, kwa ajili yangu, kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya dhambi zangu.

Ninakuomba kwa kifungu chako kitamu cha maisha haya mikononi mwa Yesu na Mariamu, na kwa kuingia kwako katika mbingu ya wenye haki, ambapo una kiti chako cha enzi.

Ninakuombea furaha na shangwe unapotafakari ufufuo wa Yesu, kupaa kwake na kuingia kwake mbinguni na kiti cha enzi cha Mfalme wake.

Ninaomba furaha yako ulipomwona Mariamu akichukuliwa mbinguni na malaika na kuvikwa taji na wa Milele, ameketi pamoja nawe kama mama, bibi na malkia wa malaika na wanadamu.
Ninaomba na kwa matumaini, kwa ajili ya kazi zako, uchungu na dhabihu zako duniani na kwa ushindi na utukufu wako, heri ya furaha mbinguni, pamoja na mwana wako Yesu na mke wako Maria Mtakatifu Zaidi.

Nyaraka zinazohusiana