Mpinga Kristo ni nani na kwa nini Biblia inamtaja? Wacha tuwe wazi

Mila ya kuchagua mtu katika kila kizazi na kumtaja jina 'Mpinga Kristo', akimaanisha kuwa mtu huyo ni shetani mwenyewe ambaye atakomesha ulimwengu huu, hutufanya Wakatoliki tuonekane wajinga, kwa maana ya kiroho na ya mwili.

Kwa bahati mbaya, kwa kweli, hadithi juu ya Mpinga Kristo ni nani, anaonekanaje na anapaswa kufanya nini, hazitokani na Bibilia bali kutoka kwa sinema na zinazojulikana na wananadharia wa njama kwa sababu wanajua kuwa wanadamu wanavutiwa na uovu kuliko wema na kwamba njia ya haraka zaidi ya kupata umakini ni ya kutisha.

Hata hivyo, neno Mpinga Kristo (watu) lilionekana mara nne tu katika Bibbia na jua nyaraka za Yohana ambayo inaelezea anamaanisha nini: wapinga Kristo ni mtu yeyote ambaye haamini kwamba Kristo alikuja katika mwili; ambaye hufundisha uzushi, ambaye anakanusha kwamba Yesu kweli ni Mungu na ni mtu kweli. Walakini, tunapozungumza juu ya Mpinga Kristo leo, tunamaanisha kitu tofauti kabisa na hicho.

Kitabu cha Ufunuo hakijataja neno "Mpinga Kristo" na Ufunuo 13, ambayo hutumiwa mara nyingi kuelezea Mpinga Kristo ni nani, ina maana tofauti na ile iliyoelezewa katika nyaraka za Yohana.

Kuelewa Ufunuo 13, lazima usome Ufunuo 12.

Katika aya ya 3 ya Ufunuo 12, tunasoma:
"Kisha ishara nyingine ilionekana mbinguni: joka kubwa jekundu, lenye vichwa saba na pembe kumi na taji saba juu ya vichwa vyake."

Weka maneno haya akilini: JOKA NYEKUNDU. VICHWA SABA. Pembe KUMI. VIONGOZO SABA.

Joka hili jekundu linamsubiri tu mwanamke ambaye alipaswa kuzaa mtoto ili aweze kumla.

Mstari wa 7 ndipo unazungumza juu ya vita kati ya Malaika Mkuu Mikaeli na joka hili.

“Ndipo vita vikazuka mbinguni: Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Joka alipigana pamoja na malaika zake, 8 lakini hawakushinda na hakukuwa na nafasi tena mbinguni ”.

Kwa wazi Michelangelo anashinda joka na ni hapo ndipo utambulisho wa joka hili ulifahamishwa.

Ufunuo 12,9: "Joka kubwa, yule nyoka wa kale, yule tunayemwita shetani na shetani na anayetongoza dunia yote, alitupwa chini duniani na malaika zake pia walitupwa chini pamoja naye."

Kwa hivyo, joka ni Shetani tu, yule yule Shetani ambaye alimjaribu Hawa.

Sura ya 13 ya Ufunuo, kwa hivyo, ni mwendelezo wa hadithi ya joka huyu huyu mwenye vichwa saba, pembe kumi, n.k. ambayo sasa tunajua kama Shetani au Ibilisi aliyeshindwa na Malaika Mkuu Mikaeli.

Wacha turejee: kitabu cha Ufunuo kinazungumza juu ya Ibilisi, yule ambaye alishindwa na Malaika Mkuu Mikaeli, malaika wa zamani aliyeitwa Lusifa. Nyaraka za Mtakatifu Yohane huzungumza juu ya wanadamu kama mtu anayetumia jina la Kristo kudanganya.

Imechukuliwa kutoka CatolichShare.com.

Nyaraka zinazohusiana