Tafakari leo juu ya jinsi unavyotenda wakati imani yako inapojaribiwa

Wayahudi wakagombana kati yao, wakisema, "Je! Mtu huyu anawezaje kutupa nyama yake tule?" Yesu akawaambia, "Kweli nawaambieni, msipokula Mwili wa Mwana wa Mtu na kunywa Damu yake, hamtakuwa na uzima ndani yenu." Yohana 6: 52-53

Kwa kweli kifungu hiki kinafunua mengi juu ya Ekaristi Takatifu zaidi, lakini pia inaonyesha nguvu ya Yesu ya kusema ukweli kwa uwazi na usadikisho.

Yesu alikuwa anakabiliwa na upinzani na kukosolewa. Wengine walishtuka na kukaidi maneno yake. Wengi wetu, tunapokuwa chini ya udhibiti na hasira ya wengine, tutapotea. Tutajaribiwa kuwa na wasiwasi kupita kiasi juu ya kile wengine wanasema juu yetu na ukweli ambao tunaweza kukosolewa. Lakini Yesu alifanya kinyume kabisa. Hakukubali kukosolewa na wengine.

Inatia moyo kuona kwamba wakati Yesu alipaswa kukabiliwa na maneno makali ya wengine, alijibu kwa uwazi zaidi na ujasiri. Alichukua maelezo yake kwamba Ekaristi ni mwili na damu yake kwa kiwango kingine kwa kusema, "Amina, amin, nakuambia, ikiwa hautakula nyama ya Mwana wa Mtu na kunywa damu yake, huna maisha ndani yako. " Hii inamfunua mtu wa kujiamini kabisa, kusadikika na nguvu.

Kwa kweli, Yesu ni Mungu, kwa hivyo tunapaswa kutarajia hii kutoka kwake. Ulimwengu tunaoishi umejaa upinzani dhidi ya ukweli. Inapinga kweli nyingi za maadili, lakini pia inapinga ukweli mwingi wa kiroho. Ukweli huu wa kina ni mambo kama ukweli mzuri wa Ekaristi, umuhimu wa sala ya kila siku, unyenyekevu, kujisalimisha kwa Mungu, mapenzi ya Mungu juu ya vitu vyote, n.k. Tunapaswa kufahamu kuwa kadiri tunavyomkaribia Bwana wetu, ndivyo tunavyojisalimisha kwake, na kadiri tunavyotangaza ukweli Wake, ndivyo tutakavyohisi shinikizo la ulimwengu likijaribu kutuibia.

Kwa hivyo tunafanya nini? Tunajifunza kutoka kwa nguvu na mfano wa Yesu. Wakati wowote tunapokuwa katika hali ngumu, au wakati wowote tunapohisi imani yetu inashambuliwa, lazima tuzidishe azimio letu la kuwa waaminifu zaidi. Hii itatufanya tuwe na nguvu na kugeuza majaribu hayo tunayokabiliana nayo kuwa fursa za neema!

Tafakari leo juu ya jinsi unavyotenda wakati imani yako inapojaribiwa. Je! Unarudi mbali, kuogopa na kuruhusu changamoto za wengine kukushawishi? Au je! Unaimarisha azimio lako unapopingwa na unaruhusu kuteswa kutakasa imani yako? Chagua kuiga nguvu na usadikisho wa Mola wetu na utakuwa chombo chaonekana zaidi cha neema na rehema zake.

Bwana nipe nguvu ya uthibitisho wako. Nipe ufafanuzi katika misheni yangu na unisaidie kukuhudumia bila kuchoka katika mambo yote. Kamwe siwezi kujinasua mbele ya changamoto za maisha, lakini kila wakati niongeze azimio langu la kukutumikia kwa moyo wangu wote. Yesu naamini kwako.

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Kutafakari kwa siku: nguvu ya kubadilisha ya kufunga

Kutafakari kwa siku: nguvu ya kubadilisha ya kufunga

Tafakari leo juu ya mtu yeyote katika maisha yako ambaye unajadiliana naye mara kwa mara

Tafakari leo juu ya mtu yeyote katika maisha yako ambaye unajadiliana naye mara kwa mara