Tafakari leo juu ya wale katika maisha yako ambayo Mungu anataka upende

Basi kaeni macho, kwa sababu hamjui siku wala saa. Mathayo 25:13

Fikiria ikiwa ungejua siku na wakati utapita kutoka kwa maisha haya. Kwa kweli, watu wengine wanajua kwamba kifo kinakaribia kwa sababu ya ugonjwa au umri. Lakini fikiria juu ya hili katika maisha yako. Je! Ungekuwa umeambiwa na Yesu kuwa kesho ndiyo siku hiyo. Uko tayari?

Kuna uwezekano mkubwa kuwa na maelezo mengi ya vitendo ambayo yangekujia akilini mwako ambayo ungependa kuyatunza. Wengi wangefikiria juu ya wapendwa wao wote na athari ambayo ingekuwa nayo kwao. Weka kila kitu pembeni kwa sasa na utafakari swali kutoka kwa mtazamo mmoja. Uko tayari kukutana na Yesu?

Mara tu unapopita kutoka kwa maisha haya, jambo moja tu litakuwa la maana. Je! Yesu atakuambia nini? Kabla tu ya Andiko hili lililonukuliwa hapo juu, Yesu anaelezea mfano wa mabikira kumi. Wengine walikuwa na busara na walikuwa na mafuta kwa taa zao. Bwana harusi alipofika usiku sana walikuwa tayari na taa zikiwa zimewashwa kumlaki na kuwakaribisha. Wapumbavu hawakuwa tayari na hawakuwa na mafuta kwa taa zao. Bwana arusi alipofika, walimkosa na kusikia maneno haya: "Kweli nakwambia, siwajui" (Mathayo 25:12).

Mafuta katika taa zao, au ukosefu wake, ni ishara ya hisani. Ikiwa tunataka kuwa tayari kukutana na Bwana wakati wowote, siku yoyote, lazima tuwe na hisani katika maisha yetu. Misaada ni zaidi ya shauku au mhemko wa upendo. Upendo ni kujitolea kabisa kuwapenda wengine kwa moyo wa Kristo. Ni tabia ya kila siku tunayounda kwa kuchagua kuweka wengine mbele, kuwapa kila kitu ambacho Yesu anatuomba tumpe. Inaweza kuwa kafara ndogo au tendo la kishujaa la msamaha. Lakini vyovyote itakavyokuwa, tunahitaji hisani kuwa tayari kukutana na Bwana wetu.

Tafakari leo juu ya wale katika maisha yako ambayo Mungu anataka upende. Je! Unaifanya vizuri? Je! Kujitolea kwako kumekamilika? Je! Uko tayari kwenda mbali? Chochote kinachokujia akilini mwako juu ya ukosefu wako wa zawadi hii, zingatia hii na umsihi Bwana kwa neema yake ili wewe pia uwe mtu mwenye busara na aliye tayari kukutana na Bwana wakati wowote.

Bwana, ninaombea zawadi isiyo ya kawaida ya hisani katika maisha yangu. Tafadhali nijaze na upendo kwa wengine na unisaidie kuwa mkarimu sana katika upendo huu. Asizuie chochote na, kwa kufanya hivyo, awe tayari kabisa kukutana nawe wakati wowote utakaponipigia simu nyumbani. Yesu nakuamini.

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana