Tafakari leo juu ya yote ambayo Mungu amekupa, ni vipaji vyako vipi?

Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huu: "Mtu mmoja aliyekuwa safarini aliwaita watumishi wake na kuwakabidhi mali zake. Akampa mmoja talanta tano; kwa mwingine, mbili; hata theluthi moja, na moja, kwa kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake. Kisha akaenda zake. "Mathayo 25: 14-15

Kifungu hiki kinaanza mfano wa talanta. Mwishowe, watumishi wawili walifanya kazi kwa bidii wakitumia kile walichopokea ili kuzalisha zaidi. Mmoja wa watumishi hakufanya chochote na kupokea adhabu hiyo. Kuna masomo mengi tunaweza kupata kutoka kwa mfano huu. Wacha tuangalie somo juu ya usawa.

Mwanzoni, unaweza kufikiria kwamba kila mmoja wa wafanyikazi alipewa idadi tofauti ya talanta, kumbukumbu ya mfumo wa fedha uliotumika wakati huo. Katika siku zetu huwa tunashikilia kile ambacho wengi huita "haki sawa". Tunakuwa na wivu na hasira ikiwa wengine wanaonekana kutibiwa bora kuliko sisi na kuna wengi ambao wanazungumza wazi juu ya ukosefu wowote wa haki.

Je! Ungejisikiaje ikiwa wewe ndiye uliyepokea talanta moja tu katika hadithi hii baada ya kuona wengine wawili wakipokea talanta tano na mbili? Je! Utahisi udanganyifu? Je! Ungelalamika? Labda.

Ingawa moyo wa ujumbe katika mfano huu ni zaidi ya kile unachofanya na kile unachopokea, ni jambo la kufurahisha kutambua kwamba Mungu anaonekana kutoa sehemu tofauti kwa watu tofauti. Kwa wengine hupeana kile kinachoonekana kuwa wingi wa baraka na majukumu. Kwa wengine inaonekana kutoa kidogo sana ya kile kinachohesabiwa kuwa cha thamani katika ulimwengu huu.

Mungu hakosi haki kwa njia yoyote. Kwa hivyo, mfano huu unapaswa kutusaidia kukubali ukweli kwamba maisha hayawezi "kuonekana" kila wakati sawa na sawa. Lakini huu ni mtazamo wa kidunia, sio wa kimungu. Kutoka kwa mawazo ya Mungu, wale ambao wamepewa kidogo sana katika mtazamo wa ulimwengu wana uwezo mkubwa wa kuzalisha matunda mengi mazuri kama wale waliopewa dhamana nyingi. Fikiria, kwa mfano, juu ya tofauti kati ya bilionea na ombaomba. Au juu ya tofauti kati ya askofu na mtu wa kawaida. Ni rahisi kujilinganisha na wengine, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kitu cha muhimu tu ni kile tunachofanya na kile tulichopokea. Ikiwa wewe ni ombaomba masikini ambaye amewahi kukabiliwa na hali ngumu sana maishani,

Tafakari leo juu ya yote ambayo Mungu amekupa. Je! Ni "talanta zako"? Umepewa kufanya kazi gani maishani? Hii ni pamoja na baraka za mali, hali, talanta za asili, na neema za ajabu. Je! Unatumia vizuri kile ulichopewa? Usijilinganishe na wengine. Badala yake, tumia kile ulichopewa kwa utukufu wa Mungu na utalipwa kwa umilele wote.

Bwana, nakupa yote niliyo na ninakushukuru kwa yote uliyonipa. Naomba nitumie yote ambayo nimebarikiwa nayo kwa utukufu wako na kwa ujenzi wa Ufalme Wako. Siwezi kujilinganisha na wengine, nikitazama tu utimilifu wa mapenzi yako matakatifu katika maisha yangu. Yesu nakuamini.

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana