Tafakari leo ni nini kikwazo kikubwa kwa uhusiano wako na Mungu

"Mtu yeyote akija kwangu bila kumchukia baba yake na mama yake, mke na watoto, kaka na dada na hata maisha yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu." Luka 14:26

Hapana, hii sio kosa. Yesu alisema kweli. Ni taarifa kali na neno "chuki" katika sentensi hii ni dhahiri kabisa. Kwa hivyo inamaanisha nini?

Kama kila kitu alichosema Yesu, lazima isomwe katika muktadha wa Injili yote. Kumbuka, Yesu alisema amri kuu na ya kwanza ilikuwa "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote ...". Alisema pia: "Mpende jirani yako kama wewe mwenyewe." Kwa kweli hii ni pamoja na familia. Walakini, katika kifungu hapo juu, tunamsikia Yesu akituambia kwamba ikiwa kitu kinazuia upendo wetu kwa Mungu, lazima tuondoe maishani mwetu. Tunapaswa "kumchukia".

Chuki, katika muktadha huu, sio dhambi ya chuki. Sio hasira inayotiririka ndani yetu ambayo inasababisha tushindwe kudhibiti na kusema mabaya. Badala yake, chuki katika muktadha huu inamaanisha kuwa lazima tuwe tayari na tayari kujitenga mbali na kile kinachozuia uhusiano wetu na Mungu Ikiwa ni pesa, ufahari, nguvu, nyama, pombe, n.k. basi lazima tuiondoe maishani mwetu. . Inashangaza kwamba wengine watagundua kwamba lazima wajitenge mbali na familia zao ili kudumisha uhusiano wao na Mungu. Lakini hata hivyo, bado tunaipenda familia yetu. Upendo huchukua tu aina tofauti wakati mwingine.

Familia hiyo iliundwa kuwa mahali pa amani, maelewano na upendo. Lakini ukweli wa kusikitisha ambao wengi wameupata maishani ni kwamba wakati mwingine uhusiano wetu wa kifamilia huingilia moja kwa moja upendo wetu kwa Mungu na kwa wengine. Na kama hii ndio hali katika maisha yetu, tunahitaji kumsikia Yesu akituambia tuende kwa uhusiano huo kwa njia tofauti kwa upendo wa Mungu.

Labda wakati mwingine Maandiko haya yanaweza kueleweka na kutumiwa vibaya. Sio kisingizio cha kuwatendea wanafamilia, au mtu mwingine yeyote, kwa chuki, ukali, uovu au mengine kama hayo. Hiki sio kisingizio cha kuruhusu shauku ya hasira iingie ndani yetu. Lakini ni wito kutoka kwa Mungu kutenda kwa haki na ukweli na kukataa kuruhusu chochote kitutenganishe na upendo wa Mungu.

Tafakari leo ni nini kikwazo kikubwa kwa uhusiano wako na Mungu.Ni nani au nini kinakuondoa katika kumpenda Mungu kwa moyo wako wote. Tunatumahi kuwa hakuna kitu au hakuna mtu anayeanguka katika kitengo hiki. Lakini ikiwa iko, sikiliza maneno ya Yesu leo ​​ambayo yanakuhimiza kuwa na nguvu na kukuita umtangulize kwanza maishani.

Bwana, nisaidie kuona vitu hivi maishani mwangu ambavyo vinanizuia kukupenda. Ninapotambua kinachonivunja moyo katika imani, nipe ujasiri wa kukuchagua wewe juu ya yote. Nipe hekima ya kujua jinsi ya Kukuchagua wewe kuliko vitu vyote. Yesu nakuamini.

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana