Yesu alisema nini kwa Mtakatifu Faustina Kowalska kuhusu Nyakati za Mwisho

Bwana wetu a Mtakatifu Faustina Kowalska, kuhusu mwisho wa wakati, alisema: “Binti yangu, sema na ulimwengu wa Rehema Yangu; kwamba wanadamu wote wanatambua Rehema Yangu isiyo na kifani. Ni ishara kwa nyakati za mwisho; basi siku ya haki itakuja. Maadamu bado kuna wakati, na waelekee kwenye chanzo cha Rehema Yangu; kuchukua faida ya damu na maji yanayotiririka kwa ajili yao." Shajara, 848.

"Utautayarisha ulimwengu kwa ujio wangu wa mwisho". Shajara, 429.

“Andika hivi: Kabla sijaja kama Hakimu Mwadilifu, Ninakuja kwanza kama Mfalme wa Rehema". Shajara, 83.

“Unaandika: kabla sijaja kama hakimu mwadilifu, kwanza nafungua kwa upana mlango wa rehema yangu. Yeyote anayekataa kupita kwenye mlango wa Rehema Yangu lazima apite kwenye mlango wa Haki yangu…”. Kitabu cha kumbukumbu, 1146.

"Katibu wa Rehema Yangu, andika, uziambie roho za huruma yangu hii kubwa, kwa sababu siku ya kutisha iko karibu, siku ya haki yangu". Shajara, 965.

"Kabla ya Siku ya Uadilifu natuma Siku ya Rehema". Kitabu cha kumbukumbu, 1588.

“Naongeza muda wa rehema kwa wakosefu. Lakini ole wao ikiwa hawatambui wakati huu wa kujiliwa kwangu. Binti yangu, katibu wa Rehema Yangu, jukumu lako sio tu kuandika na kutangaza Rehema Yangu, lakini pia kuwaombea neema hii, ili wao pia waweze kutukuza Rehema Yangu ”. Shajara, 1160

"Nina upendo maalum kwa Poland na ikiwa ni utiifu kwa mapenzi yangu, nitaliinua katika uwezo na utakatifu. Kutoka kwake cheche itatoka ambayo itatayarisha ulimwengu kwa ujio Wangu wa mwisho ”. Hadithi, 1732

Maneno ya Bikira Maria, Mama wa Huruma, kwa Mtakatifu Faustina): "... Lazima uzungumze na ulimwengu wa rehema zake kuu na kuutayarisha ulimwengu kwa ajili ya ujio wa pili wa Yule ambaye atakuja, si kama Mwokozi mwenye rehema, bali Mwamuzi mwadilifu. Au, siku hiyo itakuwa mbaya sana! Imeamuliwa ni siku ya haki, siku ya ghadhabu ya Mungu. Malaika hutetemeka mbele yake. Sema na roho za rehema hii kubwa wakati bado ni wakati wa kutoa rehema ”. Kitabu cha kumbukumbu, 635.

Nyaraka zinazohusiana