zawadi ya Yesu ni leo, kwa sababu wewe huna kufikiria jana au kesho

Sisi sote tunajua mtu anayeishi zamani. Mtu ambaye anajuta kwamba haachi kuongea. Na ilifanyika kwa kila mtu, sawa?

Na sote tunajua mtu anayeishi katika siku zijazo. Huyu ndiye mtu ambaye huwa na wasiwasi kila wakati juu ya nini kitatokea baadaye. Na hii pia hutokea kwa kila mtu, sivyo?

Ma zawadi ya Yesu hasa ni zawadi ya sasa. Tunamaanisha kwamba, kama waumini, tunajua kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Msalaba uliondoa aibu na hatia ya siku zetu zilizopita. Na kwa njia ya Msalaba, Yesu alisafisha ubao wetu. Na tunajua wakati wetu ujao ni salama, shukrani kwa ufufuo wa Yesu Kristo.

Hakuna kitakachotukia kesho kitakachopunguza umilele wetu katika Paradiso. Kwa hiyo, kama wafuasi wa Yesu, tuna zawadi ya leo. Tunayo leo tu. Na kazi yetu, kulingana na Biblia, ni kuishi kwa ajili ya Yesu papa hapa na sasa hivi.

Marko 16:15 anasema: “Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa viumbe vyote”. Wito wetu ni kushiriki ujumbe wa wokovu. Tunapaswa kuifanya lini? Leo. Ikiwa Mungu alifungua mlango leo, je, unaweza kusema juu ya Yesu? Usingoje kesho au kuhangaikia yaliyopita. Fikia ulimwengu wako leo.

Nyaraka zinazohusiana