உங்கள் குழந்தையின் விசுவாசத்திற்காக ஒரு பிரார்த்தனை

உங்கள் குழந்தையின் நம்பிக்கைக்கான பிரார்த்தனை - இது ஒவ்வொரு பெற்றோரின் அக்கறையும். இன்றைய கலாச்சாரம் அவருடைய நம்பிக்கையை கேள்விக்குள்ளாக்க கற்றுக்கொடுக்கும் போது என் குழந்தை எவ்வாறு கடவுளை நம்புகிறது? இதை எனது மகனுடன் விவாதித்தேன். அவரது புதிய முன்னோக்கு எனக்கு புதிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.

"பிதா நம்மீது எவ்வளவு பெரிய அன்பைக் கொடுத்தார் என்று பாருங்கள், இதனால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவோம்! அதுதான் நாங்கள்! உலகம் நம்மை அறியாததற்குக் காரணம், அது அவரை அறியாததுதான் “. (1 யோவான் 3: 1)

எங்கள் திறந்த உரையாடல், பெருகிய முறையில் விசுவாசமற்ற உலகில் நம்பிக்கையை வைத்திருக்க எங்கள் குழந்தைகளுக்கு உதவ பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடிய மூன்று நடைமுறை விஷயங்களை வெளிப்படுத்தியது. பைத்தியக்காரத்தனத்தின் மத்தியிலும் கூட, நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு உறுதியற்ற நம்பிக்கையில் அடித்தளமாக இருக்க உதவுவது எப்படி என்பதை ஒன்றாகக் கற்றுக்கொள்வோம்.

அவர்கள் பார்ப்பதைக் கட்டுப்படுத்துவது பற்றி அல்ல, அவர்கள் உங்களில் பார்ப்பதைக் கட்டுப்படுத்துவது பற்றியது. நாங்கள் சொல்வதை எங்கள் குழந்தைகள் எப்போதும் கேட்க மாட்டார்கள், ஆனால் அவர்கள் எங்கள் செயல்களின் ஒவ்வொரு விவரத்தையும் உள்வாங்குவார்கள். கிறிஸ்து போன்ற பாத்திரத்தை நாம் வீட்டில் காண்பிக்கிறோமா? நாம் மற்றவர்களை நிபந்தனையற்ற அன்பு மற்றும் தயவுடன் நடத்துகிறோமா? கஷ்ட காலங்களில் நாம் கடவுளுடைய வார்த்தையை நம்புகிறோமா?

தம்முடைய ஒளி பிரகாசிக்கும்படி கடவுள் நம்மை வடிவமைத்தார். நம்முடைய முன்மாதிரியைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுபவராக இருப்பதன் அர்த்தம் குறித்து நம் குழந்தைகள் மேலும் அறிந்து கொள்வார்கள். அவர்கள் சொல்வார்கள் என்று நீங்கள் அஞ்சும்போது கூட கேளுங்கள்.

உங்கள் குழந்தையின் நம்பிக்கைக்கான ஒரு பிரார்த்தனை: எனது குழந்தைகள் தங்கள் ஆழ்ந்த எண்ணங்களுடனும் மிகப்பெரிய அச்சங்களுடனும் என்னிடம் வரும்போது அவர்கள் வசதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன், ஆனால் நான் எப்போதும் அப்படி நடந்து கொள்வதில்லை. நம்பிக்கையின் சூழ்நிலையை நான் உருவாக்க வேண்டும், சுமைகளை பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு பாதுகாப்பான இடம்.

நாம் அவர்களுக்கு கற்பிக்கும்போது கடவுளைப் பற்றி பேசுங்கள் வீட்டில், அவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையைப் பற்றி செல்லும்போது அவருடைய ஆறுதலான அமைதி அவர்களுடன் இருக்கும். கடவுளைப் புகழ்ந்து, அவருடைய அமைதியைப் பெறுவதற்கான இடமாக எங்கள் வீடு இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும், பரிசுத்த ஆவியானவரை அங்கே குடியிருக்க அழைக்கிறோம். அவருடைய இருப்பு அவர்களுக்கு பேசுவதற்கு அந்த பாதுகாப்பான இடத்தையும், நாம் கேட்க வலிமையையும் வழங்கும்.

என்னுடன் ஜெபியுங்கள்: அன்புள்ள தந்தையே, எங்கள் குழந்தைகளுக்கு நன்றி. எங்களை விட அவர்களை அதிகமாக நேசித்ததற்கும், இருளில் இருந்து உங்கள் அற்புதமான வெளிச்சத்திற்கு அவர்களை அழைத்ததற்கும் நன்றி. (1 பேதுரு 2: 9) அவர்கள் குழப்பமான உலகத்தைக் காண்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் நம்பிக்கைகளைக் கண்டிக்கும் செய்திகளைக் கேட்கிறார்கள். ஆயினும்கூட எந்தவொரு எதிர்மறையையும் விட உங்கள் வார்த்தை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. ஆண்டவரே, அவர்கள்மீது நம்பிக்கை வைக்க அவர்களுக்கு உதவுங்கள். நீங்கள் அவர்களை உருவாக்கிய சக்திவாய்ந்த ஆண்களாகவும் பெண்களாகவும் வளரும்போது அவர்களுக்கு வழிகாட்டும் ஞானத்தை எங்களுக்குக் கொடுங்கள். இயேசுவின் பெயரில், ஆமென்.

நல்ல கொள்கைகளைக் கொண்டிருத்தல்: இயேசுவிடமிருந்து ஒரு கிருபைக்காக மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஜெபம்

நல்ல கொள்கைகளைக் கொண்டிருத்தல்: இயேசுவிடமிருந்து ஒரு கிருபைக்காக மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஜெபம்

இயேசு கூறுகிறார்: இந்த ஜெபத்தை சொல்பவர்களுக்கு என் தாய் எந்த அருளையும் மறுக்கவில்லை

இயேசு கூறுகிறார்: இந்த ஜெபத்தை சொல்பவர்களுக்கு என் தாய் எந்த அருளையும் மறுக்கவில்லை

இந்த சாலட்டை யார் ஓதினாலும் அவருக்கு ஒரு சிறப்பு அருள் கிடைக்கும்

இந்த சாலட்டை யார் ஓதினாலும் அவருக்கு ஒரு சிறப்பு அருள் கிடைக்கும்

கருணை விருந்து 11 ஏப்ரல் ஞாயிறு: இன்று என்ன செய்வது?

கருணை விருந்து 11 ஏப்ரல் ஞாயிறு: இன்று என்ன செய்வது?

ரோஜாக்களின் வாசனை நான் நொண்டியாக இருந்தேன், இப்போது நான் நடக்கிறேன்!

ரோஜாக்களின் வாசனை நான் நொண்டியாக இருந்தேன், இப்போது நான் நடக்கிறேன்!

உங்கள் ஏமாற்றங்களைத் தடுக்க முன்னோடியில்லாத பிரார்த்தனை

உங்கள் ஏமாற்றங்களைத் தடுக்க முன்னோடியில்லாத பிரார்த்தனை

தூங்கும் புனித ஜோசப்புக்கு போப் பிரான்சிஸின் பக்தி

தூங்கும் புனித ஜோசப்புக்கு போப் பிரான்சிஸின் பக்தி