యేసు శిలువ యొక్క పవిత్ర అవశేషాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి? ప్రార్థన

విశ్వాసులందరూ పూజించగలరు రోమ్‌లోని యేసు శిలువ యొక్క పవిత్ర అవశేషాలు గెరుసలేమ్‌లోని శాంటా క్రోస్‌లోని బాసిలికాలో, గాజు పెట్టె ద్వారా కనిపిస్తుంది.

యేసు శిలువ యొక్క పవిత్ర అవశేషాలు

సాంప్రదాయం ప్రకారం, సెయింట్ హెలెనా సిలువ వేయడానికి ఉపయోగించిన గోళ్ళతో పాటు ఆమె ప్రయాణించిన తరువాత రోమ్‌కు యేసు శిలువ యొక్క పవిత్ర అవశేషాలను తీసుకువచ్చింది.

క్రీస్తు యొక్క అభిరుచిని స్మరించుకోవడానికి, ఈ అవశేషాల పక్కనే గ్రోట్టో ఆఫ్ ది నేటివిటీ మరియు హోలీ సెపల్చర్ శకలాలు, సెయింట్ థామస్ యొక్క వేలు యొక్క ఫాలాంక్స్, గుడ్ థీఫ్ యొక్క గాలోస్ మరియు యేసు కిరీటం నుండి రెండు ముళ్ళు జోడించబడ్డాయి.

మనమందరం శేషాలను చేరుకోవచ్చు మరియు ప్రార్థనను చదవడం ద్వారా క్రీస్తు యొక్క అభిరుచిని గుర్తుంచుకోవచ్చు:

దేవా, మీరు ప్రతిదీ చేయగలరు,

మా పాపాలన్నిటికి పవిత్ర చెక్కపై మరణాన్ని అనుభవించిన ఓ క్రీస్తు, మా మాట వినండి.

యేసుక్రీస్తు పవిత్ర శిలువ, మాకు దయ చూపండి.

క్రీస్తు పవిత్ర శిలువ, మీరు నా (మా) ఆశ.

యేసుక్రీస్తు పవిత్ర శిలువ, నా నుండి (మా) అన్ని ప్రమాదాలను తొలగించండి

మరియు ఆయుధాలు మరియు పదునైన వస్తువుల గాయాల నుండి మమ్మల్ని రక్షించండి.

యేసుక్రీస్తు పవిత్ర శిలువ, ప్రమాదాల నుండి నన్ను విడిపించు (మమ్మల్ని విడిపించండి).

యేసుక్రీస్తు పవిత్ర శిలువ, దుష్టశక్తులను నా నుండి (మా) దూరం చేయండి.

యేసుక్రీస్తు పవిత్ర శిలువ, మీ మంచి అంతా నాపై (మా) పోయండి.

యేసుక్రీస్తు పవిత్ర శిలువ, నా నుండి (మా) అన్ని చెడులను తొలగించండి.

యేసుక్రీస్తు రాజు యొక్క పవిత్ర శిలువ, నేను నిన్ను ఆరాధిస్తాను (ఆరాధించండి).

యేసుక్రీస్తు యొక్క పవిత్ర శిలువ, మోక్ష మార్గాన్ని అనుసరించడానికి నాకు సహాయం చేయండి (మాకు సహాయం చేయండి).

యేసు, నన్ను (మమ్మల్ని నడిపించు) నిత్య జీవితానికి నడిపించు. ఆమెన్.

డాన్ లియోనార్డో మరియా పాంపీ

సంబంధిత కథనాలు