debosyon sa pananampalataya

Debosyon para sa Pananampalataya: Panalanging Ginagawa Mong Pagkatiwalaan!

Debosyon sa pananampalataya: Mahal na Panginoon, tulungan mo ako (bawat solong umaga) na makahanap ng pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Bigyan mo ako ng pagnanasa at kakayahang makita ka, pakinggan, kausapin at pasasalamatan. At sa ginagawa ko, ipinagdarasal ko na mas mapalapit ako sa Inyo at ang aking pananampalataya ay dumami nang malawakan habang napagtanto ko sa bago at mas malalim na mga paraan na Kayo ang lahat ng bagay na palagi kong inaasahan na kayo ay. At marami pang iba.

Lord, tulungan mo akong bitawan ang takot ko sa pagkabigo. Alam kong nais ni Satanas na gamitin ang aking mga kinakatakutan upang maiwasang ako ay mabuhay nang buong tapang para sa Iyo. Patawarin mo ako hindi upang mabuhay sa pananampalataya at tulungan ako mula sa sandaling ito upang mabuhay na may matapang na pagtitiwala sa Iyo. Signore, tulungan mo akong hindi maikumpara ang sarili ko sa iba sa paligid ko. Sa halip, ipinagdarasal ko na mabantayan kita at mabuhay ng isang buhay na nagpapahayag ng Iyong kahusayan.

Lord, nais kong ilagay sa harap mo ang lahat ng bumibigat sa aking puso. Isiniwalat din nito ang peccato Hindi ko namamalayan, ginoo. Inilagay ko ang mga ito sa iyong paanan at pinakiusapan mo ako ng kapatawaran sa akin. Naniniwala ako sa iyo kapag sinabi mong hinuhugasan mo kami ng mas maputi kaysa sa niyebe. Salamat Lord sa iyong walang katapusang pagmamahal sa akin! Tulungan akong magsimula ngayon upang gumawa ng mga pagpipilian na parangalan sa iyo. Pare, minsan ay iniiwan mo kami sa labanan. Alam naming kasama mo kami, ngunit gayon din ang aming pakiramdam ng kalungkutan. 

Mukhang hahawak ang kaaway. Ang aming daing sa iyo ay tila mananatiling hindi nasasagot. Alam naming nasa trabaho ka, ngunit tulungan kaming magtiwala sa iyo sa gitna ng aming mga katanungan. Dio, minsan binababa ako ng buhay at nahihirapan akong makita ang mga bagay na dapat ipagpasalamat. Buksan ang iyong mga mata upang makita ang mga regalong ibinigay sa akin sa buhay ko. Magsisimula ako sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa iyo para sa pagmamahal sa akin ng sapat na upang dumating sa mundo at mamatay upang maaari tayong mabuhay magkasama magpakailanman. Inaasahan kong nasiyahan ka sa debosyong ito para sa pananampalataya.

Ang pagkakaroon ng mahuhusay na prinsipyo: napakalakas na panalangin para sa isang biyaya mula kay Hesus

Ang pagkakaroon ng mahuhusay na prinsipyo: napakalakas na panalangin para sa isang biyaya mula kay Hesus

Sinabi ni Hesus: ang aking ina ay hindi tumatanggi sa anumang biyaya para sa mga nagsasabi ng dasal na ito

Sinabi ni Hesus: ang aking ina ay hindi tumatanggi sa anumang biyaya para sa mga nagsasabi ng dasal na ito

Sinumang babanggitin ang chaplet na ito ay makakakuha ng isang espesyal na biyaya

Sinumang babanggitin ang chaplet na ito ay makakakuha ng isang espesyal na biyaya

Kapistahan ng Awa Linggo 11 Abril: ano ang gagawin ngayon?

Kapistahan ng Awa Linggo 11 Abril: ano ang gagawin ngayon?

Pabango ng mga rosas ako ay pilay ngayon naglalakad ako!

Pabango ng mga rosas ako ay pilay ngayon naglalakad ako!

Isang walang uliran pagdarasal upang mapigilan ang iyong pagkabigo

Isang walang uliran pagdarasal upang mapigilan ang iyong pagkabigo

Ang debosyon ni Papa Francis sa natutulog na Santo Jose

Ang debosyon ni Papa Francis sa natutulog na Santo Jose