Herkesi ayrım gözetmeden seven Tanrı neden acıya ve ıstıraba izin veriyor?

Kaç kez düşünüyorum TanrıNeden acıyı ve ıstırabı durdurmadığını ve neden masum ruhların ölmesine neden olduğunu merak ettiniz mi? Herkesi seven bir Tanrı bu kadar acıya nasıl izin verebilir?

Lord

Bu soruyu daha iyi anlamak için Hıristiyan inancının bazı temel yönlerini dikkate almak önemlidir. Kutsal Kitap bize Tanrı'nın insanlığı özgür iradeyle yarattığını öğretir. Bu şu anlama geliyor: karar verme yeteneği ve iyiyle kötü arasında seçim yapın. Ancak seçim özgürlüğü aynı zamanda kötülüğe neden olan eylemlerde bulunma becerisini de beraberinde getirir. acı ve acı.

Bir diğer önemli husus ise kavramdır. Doğuştan gelen günah. Hıristiyanlığa göre Adem ile Havva, Cennet Bahçesi'nde Tanrı'ya itaatsizlik ederek, olumsuz sonuçlandırmak tüm insanlık için. Bu olay dünyaya günahı getirerek istikrarsızlık, acı ve ölüm getirdi.

Tanrı, varlık yüce ve iyi, kesinlikle olabilir acıyı durdur ve bu dünyada acı çekiyordu ama öyle görünüyor ki o böyle şeylere izin vermeyi daha büyük bir nedenden dolayı seçmişti.

çapraz

Tanrı ve acı çekme vizyonu

Acı çekmek ruhsal gelişimi ve insani zayıflıklarımıza dair daha büyük bir farkındalığı beraberinde getirebilir. anlarında aşırı ağrı, birçok kişi buluyor inançla rahatlık ve önceliklerini yeniden formüle ederek ebedi değerlere daha odaklı bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Ayrıca acı çekerek daha da gelişebiliriz empati başkalarına doğru yönelin ve bunu onların acılarını hafifletmek için kullanın.

Tanrı da yapabilir acıyı kullan çocuklarını disipline etmek ve yollarını düzeltmek. Pek çok pasajda Bibbia, Tanrı'nın nasıl olduğunu konuşuyoruz cezalandırmak veya uyarmak halkının hatalarının ciddiyetini anlamalarını sağlamak ve onları doğru yola yönelmeye teşvik etmektir.

üzüntü

Ancak her şeyden önce ilahi planı anlamak için, Hıristiyan inancında acı çekmenin son söz olmadığını unutmamalıyız. Orada diriliş Hıristiyan inancına göre İsa Mesih'in hikayesi, Tanrı'nın en aşırı acıyı bile tek bir acıya dönüştürebileceğine dair bize umut veriyor. son zafer ölüm hakkında.