Ailenize büyük yardım sağlayan, bilmemenizin mümkün olmadığı 10 nimet

Bugün hakkında konuşuyoruz bereket ve özellikle Kilisenin Ayin Kitabı olan Kutsama'da yer alan en ünlü 10 kitaptan biri.

Urbi et Orbi

Ünlü nimetler

Papalık Nimet tarafından verilen bir nimettir Papa. Papa'nın temsil ettiği Tanrı'ya olan yakınlıktan kaynaklandığı için çok güçlü kabul edilir. Bu, tüm insanlara yayılan bir sevgi ve koruma eylemidir.

Urbi ve Orbi"Şehre ve dünyaya" anlamına gelen özel nimet Papa bunu Noel ve Paskalya'da yılda iki kez verir.

Efkaristiya Ayin kutlamaları sırasında meydana gelir, rahip Mesih'in bedenini temsil eden kutsanmış ekmeği kutsar.

Padre Pio'nunki tarafından tanınan özel bir nimettir. chiesa Padre Pio'ya atfedilen Katolik. Bu nimet, iyileştirme yeteneklerinden dolayı güçlü kabul edilir.

Papa

San Francesco'nunki hayvanların ve ekolojinin koruyucu azizi olan Assisili Aziz Francis'e atfedilen bir duadır. Bu kutsama genellikle tüm hayvanlara özel koruma ve kutsama sağlamak için okunur.

gelin evlilik töreni sırasında verilen özel bir nimettir. Gelin ve damat ile onların gelecekteki ailelerine kadar uzanan bir sevgi ve koruma eylemidir.

Hayvanlarınki hayvanların özel bir kutsama almak için ibadethanelere getirildiği çeşitli dini geleneklerde kutlanan bir ritüeldir.

Evden olan bir rahibin bir evi veya binayı korumak ve kötülükten korumak için kutsadığı bir ayindir. Bu kutsama genellikle yeni yılın başında veya birisi yeni bir eve taşındığında yapılır.

İrlandalı olan Tanrı'dan bu nimeti alan kişiye huzur, neşe ve koruma vermesini isteyen geleneksel İrlanda bereket duasıdır.

Paskalya olan Paskalya kutlamaları sırasında verilen özel bir kutsamadır.