Cơ đốc giáo ăn chay

Il ăn chay đó là một thực hành tâm linh có truyền thống lâu đời trong Giáo hội Cơ đốc. Việc ăn chay được thực hiện bởi chính Chúa Giê-su và các Cơ đốc nhân đầu tiên và tiếp tục là một thông lệ trong nhà thờ trong nhiều thế kỷ.

đĩa trống

Thực hành này nhằm giúp các Kitô hữu tập trung vào mối quan hệ của họ với Thiên Chúa và loại bỏ những phiền nhiễu của cuộc sống hàng ngày. Nhịn ăn bao gồm nhịn ăn hoặc uống trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ vài giờ đến vài ngày. Trong giai đoạn này, Kitô giáo tập trung vào preghiera, trên thiền và trên sự suy tư tâm linh.

Việc ăn chay của Cơ đốc nhân nhắc nhở chúng ta điều gì?

Ăn chay cũng có một phần của sám hối và hy sinh. Bỏ thức ăn trong một thời gian là một hình thức hy sinh giúp thanh tẩy tâm hồn và xóa bỏ tội lỗi. Ngoài ra, nó có thể giúp phát triển kỷ luật và sức mạnh ý chí, những điều quan trọng trong đời sống tinh thần.

kinh Thánh

trong Nhà thờ Công giáo, ăn chay là bắt buộc trong thời gian Mùa chay, khoảng thời gian 40 ngày trước lễ Phục sinh. Trong Mùa Chay, người Công giáo phải ăn chay vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, cũng như kiêng thịt vào tất cả các ngày Thứ Sáu của Mùa Chay.

Các giáo phái Cơ đốc giáo khác cũng có thời gian ăn chay có thể thay đổi tùy theo truyền thống. Ví dụ, một số nhà thờ Người theo đạo Tin lành họ thực hành ăn chay trong thời kỳ mùa vọng, trước lễ Giáng sinh.

vượt qua

Một số người chỉ chọn từ bỏ một số loại thực phẩm nhất định, chẳng hạn như bánh mì hoặc thịt, trong khi những người khác từ bỏ hoàn toàn thực phẩm.

Ăn chay Kitô giáo không chỉ là một thực hành từ bỏ, mà còn là một dono. Trong giai đoạn này, các Kitô hữu được mời quyên góp số tiền tiết kiệm được từ việc mua thực phẩm cho các tổ chức từ thiện hoặc tổ chức từ thiện. Bằng cách này, việc ăn chay trở thành một cơ hội để thực hành tình liên đới và yêu thương tha nhân.

Bài viết liên quan