SEVEN CUNG CẤP ĐỂ TIẾT KIỆM JOSEPH để xin ân xá

I. Thánh Joseph đáng yêu nhất, vì vinh dự mà Cha vĩnh cửu ban cho bạn bằng cách nâng bạn lên vị trí của mình trên trái đất bên cạnh Chúa Giêsu con thánh nhất của mình, bằng cách trở thành Cha chính thức của mình, có được từ Thiên Chúa mà tôi yêu cầu. Vinh quang Chúa Cha. Thánh Joseph, Cha giả định của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho tôi.

Thánh Joseph đáng yêu nhất, vì tình yêu mà Chúa Giêsu mang đến cho bạn bằng cách nhận ra bạn là một người cha dịu dàng và vâng lời bạn như một người con đáng kính, cầu xin tôi từ Chúa vì ân sủng mà tôi yêu cầu bạn. Vinh quang Chúa Cha. Thánh Joseph, Cha giả định của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho tôi.

III. Thánh Giuse thuần khiết nhất, vì ân sủng rất đặc biệt mà bạn nhận được từ Chúa Thánh Thần khi Người ban cho bạn cùng một cô dâu của mình, Người Mẹ thân yêu nhất của chúng ta, có được từ Thiên Chúa nhiều ân sủng mong muốn. Vinh quang Chúa Cha. Thánh Joseph, Cha giả định của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho tôi.

IV. Thánh Joseph dịu dàng nhất, vì tình yêu thuần khiết nhất mà bạn yêu mến Chúa Giêsu là Con và Thiên Chúa của bạn, và Mary là cô dâu yêu dấu của bạn, cầu nguyện với Thiên Chúa cao nhất mà Ngài ban cho tôi ân sủng mà tôi cầu xin bạn. Vinh quang Chúa Cha. Thánh Joseph, Cha giả định của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho tôi.

V. Thánh Joseph ngọt ngào nhất, vì niềm vui lớn lao mà trái tim bạn cảm thấy khi trò chuyện với Chúa Giêsu và Mary và khi ban cho họ các dịch vụ của bạn, cầu xin cho tôi Thiên Chúa nhân hậu nhất, ân sủng mà tôi mong muốn rất nhiều. Vinh quang Chúa Cha. Thánh Joseph, Cha giả định của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho tôi.

BẠN. Saint Joseph rất may mắn, vì số phận đẹp đẽ mà bạn đã chết trong vòng tay của Chúa Giêsu và Mary, và được an ủi trong nỗi đau đớn của bạn bởi sự hiện diện của họ, có được từ Thiên Chúa, nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của bạn, ân sủng tôi cần rất nhiều. Vinh quang Chúa Cha. Thánh Joseph, Cha giả định của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho tôi.

VII. Thánh Giuse vinh quang nhất, vì sự tôn kính mà toàn bộ Tòa án trên trời dành cho bạn với tư cách là Cha chính thức của Chúa Giêsu và Người phối ngẫu của Đức Maria, ban cho tôi những lời cầu xin mà tôi trình bày với bạn với đức tin sống động, có được ân sủng mà tôi mong muốn rất nhiều. Vinh quang Chúa Cha. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hỡi Joseph. Bởi vì chúng ta xứng đáng với những lời hứa của Chúa Kitô.