Cầu nguyện cho Thánh Joseph vì một đặc ân

Ôi Joseph tốt lành, hay người cha dịu dàng của tôi, người bảo vệ trung thành của Chúa Giêsu,
người phối ngẫu của Mẹ Thiên Chúa,
Tôi cầu xin bạn và cầu xin bạn trình bày với Thiên Chúa Cha
Con của Ngài bị đóng đinh vì tội nhân.
Trong ba lần tên thánh của con trai của bạn Jesus,
có được cho chúng ta từ Cha vĩnh cửu, ân huệ chúng ta gạ gẫm ..

Yêu cầu anh ta thương xót cho con của bạn.
Trong số những huy hoàng vĩnh cửu của bạn,
nhớ nỗi buồn của trái đất;
nhớ những người đau khổ
của những người cầu nguyện, của những người khóc.
Thông qua những lời cầu nguyện của bạn
và những cô dâu thánh của bạn,
Chúa Giêsu trả lời và biện minh cho niềm hy vọng của chúng tôi.
Amen.