Cầu nguyện đến Saint Rita, Padre Pio và San Giuseppe Moscati để xin một ân sủng khó khăn

Cầu nguyện cho Thánh Rita cho những trường hợp bất khả thi và tuyệt vọng
Ôi Santa Rita thân mến,
Người bảo trợ của chúng tôi ngay cả trong những trường hợp không thể và Biện hộ trong những trường hợp tuyệt vọng,
hãy để Chúa giải thoát tôi khỏi sự phiền não hiện tại của tôi.,
và loại bỏ sự lo lắng, mà ép rất mạnh vào trái tim tôi.

Trong nỗi thống khổ, mà bạn đã trải qua trong rất nhiều dịp tương tự,
từ bi với người của tôi dành cho bạn,
ai tự tin yêu cầu sự can thiệp của bạn
tại Trái tim thiêng liêng của Chúa Giêsu bị đóng đinh của chúng ta.

Ôi Santa Rita thân mến,
hướng dẫn ý định của tôi
trong những lời cầu nguyện khiêm nhường và những mong muốn nhiệt thành.

Bằng cách sửa đổi cuộc sống tội lỗi trong quá khứ của tôi
và nhận được sự tha thứ cho tất cả tội lỗi của tôi,
Tôi có hy vọng ngọt ngào để tận hưởng một ngày
Thiên Chúa ở thiên đường cùng với bạn mãi mãi.
Như chỉ thị.

Saint Rita, người bảo trợ của những trường hợp tuyệt vọng, cầu nguyện cho chúng tôi.

Saint Rita, người ủng hộ các trường hợp không thể, đã can thiệp cho chúng tôi.

3 Pater, Ave và Gloria.

CẦU NGUYỆN CHO SAN GIUSEPPE MOSCATI ĐỂ HỎI MỘT NƠI
Chúa Giê-su đáng yêu nhất, người mà bạn đã định đến trái đất để chữa lành
sức khỏe tinh thần và thể xác của đàn ông và bạn rất rộng
cảm ơn San Giuseppe Moscati, khiến anh trở thành bác sĩ thứ hai
Trái tim của bạn, nổi bật trong nghệ thuật và nhiệt thành trong tình yêu tông đồ,
và thánh hóa nó trong sự bắt chước của bạn bằng cách thực hiện gấp đôi này,
từ thiện yêu thương đối với hàng xóm của bạn, tôi tha thiết cầu xin bạn
muốn tôn vinh người hầu của bạn trên trái đất trong vinh quang của các thánh,
cấp cho tôi ân sủng. Tôi hỏi bạn, nếu nó là của bạn
vinh quang lớn hơn và vì lợi ích của tâm hồn chúng ta. Như chỉ thị.
Pater, Ave, vinh quang

CẦU NGUYỆN với Padre Pio để nhận được sự cầu thay của ngài
Lạy Chúa Giêsu, đầy ân sủng và lòng bác ái, là nạn nhân của tội lỗi, Đấng được thúc đẩy bởi tình yêu đối với linh hồn chúng con, đã ước chết trên thập tự giá, con khiêm nhường cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Pio thành Pietralcina, người đã tham gia quảng đại vào những đau khổ của bạn, Ngài đã yêu bạn rất nhiều và Ngài đã lấy mình vì sự vinh hiển của Cha bạn và vì lợi ích của các linh hồn, vì vậy tôi cầu xin bạn ban cho tôi ân sủng (phơi bày) mà tôi tha thiết mong muốn.
3 Vinh quang cho Cha