Mời một vị thánh đọc kinh Mân Côi với bạn

Il rosario là một kinh nguyện rất đặc biệt trong truyền thống Công giáo, trong đó người ta suy niệm về các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria qua việc đọc kinh và suy niệm về các bước trong cuộc đời của Chúa.

preghiera

Đôi khi việc thực hiện cử chỉ đức tin này trở nên khó khăn, có lẽ chúng ta không tập trung lắm và bị phân tâm bởi những trách nhiệm khác. Để làm cho nó thú vị hơn, chúng ta có thể thử mời một vị thánh.

Cách đọc kinh Mân Côi cùng với một vị thánh

Mời một vị thánh đọc kinh Mân Côi với chúng ta, cũng như khuyến khích chúng ta, có thể là một kinh nghiệm sâu sắc và ý nghĩa vì nhiều lý do. Các thánh là mẫu mực của đời sống Kitô hữu, chỉ cho chúng ta cách theo Chúa một cách đích thực và trung thành. Có một người bên cạnh khi chúng ta cầu nguyện có thể giúp chúng ta cảm thấy gần gũi với Thượng Đế và chào đón tình yêu của Ngài vào cuộc sống của chúng ta.

tay siết chặt

Chúng ta có thể chọn một vị thánh đặc biệt truyền cảm hứng cho chúng ta, hoặc một người có mối quan hệ đặc biệt với mầu nhiệm mà chúng ta đang suy niệm. Chúng ta cũng có thể chọn một người có lòng sùng kính đặc biệt đối với chuỗi Mân Côi, chẳng hạn như thánh Pio thành Pietrelcina ôi thánh Teresa.

Sau khi được chọn, chúng ta có thể chuẩn bị để lần hạt Mân Côi bằng cách cố gắng hiểu rõ hơn về đời sống và kinh nghiệm thiêng liêng của ngài. Chúng ta có thể đọc các bài viết của anh ấy, xem phim tài liệu hoặc phim về anh ấy, hoặc chỉ đơn giản là suy ngẫm về hình ảnh hoặc lời nói đầy cảm hứng của anh ấy.

Khi sẵn sàng cầu nguyện, chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh và lần hạt Mân Côi một cách bình tĩnh và tập trung. Chúng ta hãy tưởng tượng vị thánh đang cầu nguyện với chúng ta, như thể ngài hiện diện bên cạnh chúng ta, và xin ngài chuyển cầu cho các ý định của chúng ta.

Trong khi chúng tôi đọc kinh Ave Maria và những kinh nguyện khác, chúng ta có thể suy niệm về những mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Kitô và Mẹ Maria, cố gắng đi sâu hơn nữa vào ý nghĩa và tầm quan trọng của chúng đối với đức tin của chúng ta. Chúng ta cũng có thể xin thánh giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm mà chúng ta đang suy niệm và ngày càng đón nhận tình yêu và sự hướng dẫn của các ngài trong cuộc sống của chúng ta.