Tầm quan trọng của lời cầu nguyện để tưởng nhớ những người thân yêu của chúng ta đã ra đi.

Để cầu nguyện cho người đã khuất của chúng ta là một truyền thống cổ xưa đã được duy trì qua nhiều thế kỷ trong Giáo hội Công giáo. Thực hành này dựa trên nhận thức rằng cái chết không phải là sự kết thúc của cuộc sống, mà là một lối đi đến một chiều không gian khác, nơi linh hồn tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Tay siết chặt
tín dụng: pinterest

Theo nghĩa này, cầu nguyện cho người chết có nghĩa là tiếp tục chăm sóc của họ ngay cả sau khi họ qua đời, cầu bầu cho họ và xin Chúa đón họ vào vương quốc của Người

Cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời của chúng tôi có nghĩa là bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của chúng tôi đối với cuộc sống của họ. Nhờ cầu nguyện, chúng ta tiếp tục nghĩ đến họ, nhớ đến họ và giữ cho ký ức của họ sống động. Bằng cách này, lời cầu nguyện giúp chúng ta vượt qua nỗi đau mất mát và tìm thấy niềm an ủi khi biết rằng người thân yêu đã qua đời của chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại theo một cách nào đó.

Nó cũng giúp chúng ta cạnh tranh mầu nhiệm sự chết và sự sống đời đời. Cầu nguyện giúp chúng ta suy tư về đức tin của mình và đổi mới niềm hy vọng của chúng ta vào sự phục sinh. Nhờ cầu nguyện, chúng ta ý thức được sự mong manh và lệ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ chúng ta ngay cả trong cái chết.

để cầu nguyện
tín dụng: pinterest

Cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta là một cử chỉ yêu thương

Cầu nguyện cho người quá cố cho phép chúng ta chuyển cầu cho họ với Chúa. cử chỉ của tình yêu điều đó vượt ra ngoài cái chết và đến với người đã khuất trong cuộc sống mới của anh ta. Cầu nguyện có nghĩa là xin Chúa đón họ vào nhà của Người, tha thứ lỗi lầm của họ và ban cho họ bình an vĩnh cửu. Bằng cách này, cầu nguyện trở thành một hành động lòng thương xót điều đó đoàn kết chúng ta một lần nữa với những người thân yêu đã qua đời của chúng ta.

preghiera
tín dụng: pinterest

Cuối cùng, nó dẫn chúng ta đến việc khám phá lạitầm quan trọng của cộng đồng. Cầu nguyện liên kết chúng ta trong sự hiệp thông về mục đích và đức tin với những người khác có cùng hy vọng về sự phục sinh. Theo nghĩa này, lời cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra rằng cái chết không chỉ là một sự kiện riêng tư, nhưng nó liên quan đến toàn thể cộng đồng tín hữu.