Thiên thần hộ mệnh: tại sao nó được trao cho chúng ta?

Thiên thần hành động như thế nào giữa loài người? Trong Tân Ước, họ chủ yếu được mô tả như những sứ giả của ý muốn của Đức Chúa Trời, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngoài việc công bố ý muốn của Đức Chúa Trời, các thiên thần đến với con người để giải thích điều gì đó cho họ, giúp họ và khám phá những điều khó hiểu. Các thiên thần loan báo về sự phục sinh của Chúa Kitô cho các phụ nữ. Các thiên thần nhắc nhở các môn đồ trên Núi Thăng Thiên rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại thế giới này. Họ được Chúa sai đến để chăm sóc và dẫn dắt một đám đông dân chúng. Có thể nói, toàn bộ quốc gia và cộng đồng dân cư đều có thiên thần hộ mệnh của mình.

Mỗi người có một thiên thần hộ mệnh? Chúa Giê-su Christ nói rõ rằng mỗi người chúng ta đều có một thiên thần hộ mệnh. "Các thiên thần của họ luôn luôn hướng về khuôn mặt của Cha tôi ở trên trời". Kinh thánh nói rõ rằng mỗi người từ đầu đến cuối cuộc đời đều có thiên thần hộ mệnh của mình. Để giúp con người không bị chết nhưng có được sự sống vĩnh cửu được cứu trên thiên đàng.

Mỗi người có một thiên thần hộ mệnh? Truyền thống và kinh nghiệm của Giáo hội xác nhận rằng không có người nào mà Đức Chúa Trời không ban cho một người giám hộ. Nếu mọi người được cứu nhưng không thể được cứu nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, thì mọi người cần. Ân điển của Đức Chúa Trời được thể hiện cách đặc biệt trong việc phục vụ người giám hộ vô hình liên tục, Đấng không bao giờ rời bỏ chúng ta, cứu, bảo vệ và dạy dỗ.

Làm thế nào để nhận ra hành động của Thiên thần hộ mệnh? Mặc dù bản chất vô hình, nhưng có thể nhìn thấy được từ kết quả của hành động. Ví dụ về cách mà thiên thần hộ mệnh kêu gọi trong lời cầu nguyện đã giúp vượt qua tình huống vô vọng. Để tồn tại trong một cuộc họp tưởng chừng như không thể, để đạt được một mục tiêu tưởng chừng như viển vông.
Một thiên thần có thể mang hình dáng của một người lạ, anh ta có thể nói qua một giấc mơ. Đôi khi một thiên thần nói qua một ý nghĩ khôn ngoan thúc giục chúng ta, hoặc qua một nguồn cảm hứng mạnh mẽ để làm điều gì đó tốt đẹp và cao cả. Khi anh ấy bắt đầu nói, chúng ta không phải lúc nào cũng nhận ra đó là thánh linh của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta biết điều đó từ kết quả.