UDon Simone Vassalli wafa ngenxa yokugula, wayeneminyaka engama-39 ubudala

Ukufa yinto UDon Simone Vassalli, umbingeleli oselula ophuma kwibandla lase Biassono kunye Macherio, e Brianza, kwi Lombardia. I-presbytery yafunyanwa kwikhaya lakhe elingaphiliyo ngenxa yokugula.

Ukuzila kwihlabathi lamaKristu, umfundisi oselula uyafa

NgeCawa ye-6 kaFebruwari uDon Simone Vassalli wafunyanwa eswelekile kwikhaya lakhe eBrianza, umfundisi omncinci oneminyaka engama-39 ubudala owayenoxanduva lobulungiseleli bolutsha obumanyeneyo kunye neentetho, ngaloo ntsasa wayefanele ukubhiyozela iMisa eNgcwele, abathembekileyo babephakathi. ibandla limlindile.

Umngcwabo ububhiyozelwa namhlanje, umhla we-9 kweyoMdumba, ngentsimbi ye-11 kusasa e-Biassono, ukhokelwa ngu-Archbishop Delpini.

Lonke uluntu lwamaKristu lubanjwe yintlungu yokunyamalala komfundisi omncinci. Lala ngoxolo.

Amanqaku ahambelana nawo