"Enkosi Yesu, ndithathe nam", sitshatile iminyaka engama-70, basweleka kwangolo suku lunye

Phantse ubomi bonke kunye kwaye basweleka ngemini enye.

James e Wanda, yena anama-94 yena nama-96, babezindwendwe zeConcord Care Centre, kwikhaya labantu abalupheleyo ababehlala kunye kulo North Carolina, EMelika.

Bobabini basweleke ngala mini inye kusasa, itsho intombi yesi sibini. Candy Engstler, kwiindaba zasekuhlaleni.

Ngo-4 ekuseni uWanda usweleke kwaye umnxeba wazisa uCandy kunye nomnye udade ukuba bafuna ukuthuthuzela utata wabo ngokulahleka.

"Usonge izandla macala omabini wathi," Enkosi, Yesu. Enkosi ngokuzisa nceda undithathe, "yatsho le ntombi.

Ke, malunga ne-7 am, bobabini baziswa ngokusweleka kukaJames, njengoko wayecele eNkosini kwiiyure ezimbalwa emva kokusweleka kwesithandwa sakhe.

"Malunga nentsimbi yesixhenxe kusasa, ndafumana umnxeba wokuba naye ubhubhile," wongeze watsho uCandy.

UWanda wayenengxaki ne-Alzheimer ngelixa wayesaphila kwaye uJames wayenengxaki ezahlukeneyo zomzimba. Ukuphulukana kwabo bobabini ngemini enye, nangona kwakubuhlungu, kwakungekho buhlungu kakhulu kumfazi omncinci esazi ukuba bobabini baya kuba noThixo ngonaphakade.

“Usivumele sobabini ukuba sihambe ngosuku olunye. Ndicinga ukuba yayilixesha lethu sobabini. INkosi ibabize ngendlela emangalisayo, ke ndiza kubambelela kulonto, ”ucacisile.

Utshatile ukusukela ngo-1948 kwiCawa yamaLuthere yoMsindisi wethu eMinnesota, lo mfazi wayengumongikazi iminyaka eliqela kwaye umyeni wakhe wayenguManzi waseMelika owathatha inxaxheba kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi.

Amanqaku ahambelana nawo