Izixhobo

Madonna

Ubuso beMater Domini Madonna yaseMesagne bukhupha ioli enevumba elimnandi

IMadonna Mater Domini yaseMesagne ngumsebenzi wobugcisa obalulekileyo obekwe kwicawe enegama elifanayo kwisixeko saseMesagne, kwiphondo laseBrindisi, kwi…

Ingubo engcwele yokuhlonipha uSt.Joseph, ukuzinikela ukuba nobabalo

UMxhasi kunye noMgcini weentsapho zamaKristu IMBATHO ENGCWELE NGENXA YENGCWELE UYOSEFU Lo ngumnikelo okhethekileyo ohlawulwe ku-Saint Joseph, ukunika imbeko...

Ukuzinikela kukaSanta Joseph

Ukuzinikela kuSt.Joseph: umthandazo onceda!

Ukuzinikela kuJoseph oNgcwele: Kuwe, Yosefu osikelelekileyo, siza kwimbandezelo yethu kwaye, emva kokucela uncedo lweSigaba sakho esingcwele. Sikwacela kwakhona ngokuzithemba...

St. Joseph: yonke into enokuyenza ukuze ubabalo kusapho

UYosefu ufefe kusapho umgcini wosapho olungcwele. Singanikela kuye zonke iintsapho zethu, ngokuqinisekileyo ...

Madonna

UMadonna waseTrevignano ulila iinyembezi zegazi, abantu bahlula phakathi kokholo kunye nokuthandabuza.

I-Madonna di Trevignano ngumfanekiso ongcwele ofunyenwe kwidolophu encinci yaseTrevignano, kwindawo yaseLazio yase-Italy. Ngokwentsomi, umfanekiso...

Buza usapho lwakho ngamabala amaninzi ngalo mthandazo ku-Saint Rita

Owu Thixo, umbhali woxolo kunye nomgcini onothando wothando, jonga ngobubele nenceba kusapho lwethu. Bona, Owu Nkosi, ukuba kufuthi kangakanani na ephikisana ...

Umthandazo omnandi kuMariya oshiywe nguSt.John Paul II njengelifa kwiintsapho

Oku kuzinikezela kwangasese kwakuyenye yeemfihlelo zobupopu bakhe. Wonke umntu uyalwazi uthando olunzulu uSt. John Paul II awayenalo ngoMariya. Kwiminyaka elikhulu…

Umthandazo ongapapashwanga ukuba ufumane ubabalo olungenakwenzeka kuPadre Pio

UMTHANDAZO WOKUCELA KWAYE UFUMANE UBABA OLUXUMILEYO KUTATA PIO Umthandazo wokufumana ubabalo olungxamisekileyo oluvela kuPadre Pio Ungalucela njani ubabalo olungxamisekileyo?

Ukuzinikela kwiSt. Joseph: indoda elihlwempu yayikwazi ukutyeba kwendlala

1 UYosefu ulihlwempu. Ulihlwempu ngokwehlabathi, elidla ngokugweba ubutyebi ngokuba nezinto ezininzi. Igolide, isilivere, amasimi, izindlu, azikho...

Ukubongoza kwiNenekazi lethu leMbasa yeMmangaliso eza kucetywa namhlanje nge-22 kaMatshi 2023

Owu Ntombi Enyulu, siyazi ukuba ngamaxesha onke nakuyo yonke indawo uzimisele ukuphendula imithandazo yabantwana bakho abaselubhacweni kule ntlambo yeenyembezi, kodwa ...

Umthandazo oyalelwa nguYesu ngokwakhe kuPadre Pio

Umthandazo owachazwa nguYesu ngokwakhe (uBawo uPio wathi: yisasaze, yibhale) "Nkosi yam, Yesu Krestu, ndamkele konke oko nje ndi ...

Umthandazo wovuyo kwiLente

Njengamakholwa, sisenako ukubambelela ethembeni. Kuba akaze athethe ukuba sibambeke esonweni, kwintlungu, okanye kwintlungu enzulu. Uyaphilisa kwaye...

Maria

Isiprofeto seNtombikazi kaMariya ukuya eHrushiv, malunga nesiphelo sabantu baseUkraine

INtombi Enyulu enguMariya ibihlonitshwa kwaye inqulwa ngamaKristu kwihlabathi liphela kangangeenkulungwane ezininzi. Umfanekiso wakhe uthathwa njengongcwele kwaye...

Ukuzinikela kunye nemithandazo kwiingelosi ezinkulu uMikayeli, uGabriel, uRafael

Inkolo kaMichael yaqala ukusasazeka kuphela eMpuma: eYurophu yaqala ekupheleni kwekhulu lesihlanu, emva kokubonakala kwengelosi enkulu kwiNtaba yaseGargano. UMichele...

Ukuzinikela kuSt.Anthony: umthandazo okhusela iintsapho!

Othandekayo Anthony Othandekayo, sikelela kwaye ukhusele usapho lwam ngokulugcina lumanyene eluthandweni, luxhase kwiimfuno zalo zemihla ngemihla kwaye ulugcine lukhuselekile ebubini.Ndisikelele nomyeni wam ...

Antonietta Raco

Inenekazi lethu liphilisa ibhinqa eline-ALS

Ibali esiza kulibalisa lithetha ngowasetyhini ophethwe yi-ALS ukusukela ngo-2019, owabona ubomi bakhe butshintsha emva kohambo lokuya…

Ash Lwesithathu: ngumthandazo wanamhlanje

LWESITHATHU LOLUTHU “NgoLwesithathu ophambi kweCawe yoku-XNUMX yeNzila abathembekileyo, besamkela uthuthu, bangena kwixesha elimiselwe ukuhlanjululwa komphefumlo. Ngale nto...

IPadre Pio

Padre Pio kunye nommangaliso wosuku lwePasika

Ummangaliso womhla wePasika ubonisa uPaolina, umfazi waseSan Giovanni Rotondo, njenge-protagonist. Ngenye imini lo mfazi ugula kakhulu kwaye ngokutsho…

benedizione

UPadre Pio kunye nommangaliso wempendulo yonyana wakhe

UPadre Pio wayelikholwa lase-Italian Franciscan, elamiselwa nguPopu uJohn Paul II waba ngcwele ngo-2002. Ummangaliso esiza kukuxelela ngawo ngo...

IPadre Pio

UPadre Pio kunye nommangaliso wesonka esandiswayo

UPadre Pio owazalwa uFrancesco Forgione wayengumofi wase-Italian Franciscan owaziwayo ngezipho zakhe zokomoya kunye nobomi obungcwalisiweyo. Ngexesha le…

IPadre Pio

Padre Pio: ummangaliso we-chestnuts

Ummangaliso we-chestnuts lelinye lawona mabali aziwayo nathandwayo adityaniswe nomzobo kaPadre Pio, i-Italian Capuchin friar ehlala…

Isityhilelo sikaDade Lucia ngamandla okuthandaza iRosari eNgcwele

UmPhuthukezi uLúcia Rosa dos Santos, owaziwa kangcono njengoDade Lucia kaYesu weNtliziyo eNgagungqiyo (1907-2005), wayengomnye wabantwana abathathu ababezimase…

Ukuzinikela ku-St. Michael iNgelosi eyintloko: umthandazo oza kukuxhasa kumadabi akho obomi!

Owu inkosana ezukileyo eNgcwele uMikayeli, inkokeli kunye nomphathi wemikhosi yasezulwini, umgcini wemiphefumlo, umnqobi wemimoya evukelayo. Umkhonzi endlwini yoKumkani oNgcwele kunye ...

Ukuzinikela apho uYesu athembisa izulu kunye nalo lonke ubabalo oludingayo

U-Alexandrina Maria da Costa, umSebenzi weSalesian, wazalelwa eBalasar, ePortugal, ngo-30-03-1904. Ukususela kwiminyaka engama-20 wayehlala ekhubazekile ebhedini ngenxa ye-myelitis ...

Umthandazo kuYesu kwi-Ekaristi ukuba yaziwe yonke imihla

UKUNIKEZELWA KUYESU ISAKRAMENTE Umkhosi oqaqambileyo, kuwe ndisihlaziya sonke isipho, ukungcwaliswa kwam kuko konke. Yesu omnandi kakhulu, ukukhanya kwakho kubamba wonke umntu ...

Umntwana unceda uYesu ukuba aphakamise umnqamlezo, ibali lale foto imangalisayo

Kuhlala kusenzeka kumajelo eendaba zentlalo ukudibana nefoto ebonisa intombazana encinci eyathi, ibona uMnqamlezo usiwa emagxeni omfanekiso oqingqiweyo ...

Ukuzinikela ngoMhla weValentine: umthandazo wothando!

Thixo wam onamandla, ozukileyo nongcwele, nako konke endinako nako konke endikuko kuKristu, ndiza phambi kweTrone yakho ukuze ndithethelele ...

Ukuzinikela ngokuSebenzayo koMhla: Ukubaluleka koMthandazo wangokuhlwa

Ndim impatho yonyana yokwenyani. Hayi indlela ababaninzi ngayo abantwana abangenambulelo abangabakhathaleleyo abazali babo! UThixo uya kubenzela ubulungisa abantwana abanjalo. . . .

Udade Cecilia usweleke ngale ncumo, ibali lakhe

Ithemba lokufa livuselela iimvakalelo zoloyiko nonxunguphalo, kunye nokuphathwa njengento engafanelekanga. Ngelixa uninzi lukhetha ukunga...

Isipho sikaYesu sinamhlanje, kuba akufuneki ucinge ngezolo okanye ngengomso

Sonke siyamazi umntu ophila kwixesha elidlulileyo. Umntu ozisolayo akayeki ukuthetha ngaye. Kwaye kwenzeka kumntu wonke, akunjalo? KUNYE...

Ukuzinikela okugqibeleleyo kwinenekazi lethu leLourdes ukufumana ngokomoya nangokwenyama

Inenekazi lethu laseLourdes (okanye iNenekazi lethu leRosari okanye, ngokulula nje, iNenekazi lethu laseLourdes) ligama iCawa yamaKatolika enqula ngalo uMariya, umama…

Kutheni uthandaza

Umthandazo ku-Saint Joseph umgcini woSapho oluNgcwele.

Kutheni uthandaza kwiSt. Joseph? UJoseph oNgcwele wayengumgcini wosapho olungcwele. Singabeka zonke iintsapho zethu kuye, ngeyona inkulu ...

ukuzinikela kubathathu emnye

Ukuzinikela kuBathathu Emnye: umthandazo wokulawula ubomi obunzima

Ukuzinikela kuBathathu Emnye: Ndidlise, Yehova, namhlanje isonka sakho semihla ngemihla. Njengesonka sobomi, ukutya kwakho, njengemana, kuya kundixhasa ngexesha ...

Wathini uYesu kuSaint Faustina Kowalska malunga namaXesha Okuphela

INkosi yethu kuFaustina Kowalska oNgcwele, malunga namaxesha esiphelo, yathi: “Ntombi yam, thetha nehlabathi leNceba yam; ukuba bonke abantu bayayiqonda ...

umfana omncinci

Waphinda walivula ngokusisigxina ingcwaba likaCarlo Acutis

UCarlo Acutis wayengumKatolika omncinci wase-Italiya owayehlala phakathi kwe-1991 kunye ne-2006. Wayesaziwa ngokholo lwakhe olunzulu kunye ...

Ali Ehsani

Isenzo esingalindelekanga somfana wase-Afghan: uguquka enqanaweni emva kokubona uYesu

Ukuguqulwa kuka-Ali Ehsani, xa uYesu emkhusela kwaye esindisa ubomi bakhe, wazalwa kwindlela embi yokuwela, ekhwele isikhephe esonakeleyo.…

IUkraine isaqhubeka ithandaza

IUkraine: idlakazwe yimfazwe, kodwa abantu bayo basaqhubeka bethandaza kuThixo.

Ngaphandle koloyiko, ezintliziyweni zabantu baseUkraine banoxolo oluziswa sisigidimi sikaYesu.” IUkraine iyaxhathisa. Akukho luxolo eUkraine.…

Babengabalandeli bakaSatana, babuyela eBandleni, into ababeyixelele ngayo

Kangangezihlandlo ezininzi, abefundisi abaliqela balumkisa ngelithi ubuSathana busasazeke ngakumbi kumaqela awahlukahlukeneyo, ngokukodwa phakathi kwabaselula. Kwinqaku elibhaliweyo ...

Ngaba unokonwaba kwaye uphile ubomi obulungileyo? Ukucamngca

Ngaba Ngokwenene Ulonwabo Lunxulumene Nesidima? Mhlawumbi ewe. Kodwa sisichaza njani isidima namhlanje? Uninzi lwethu lufuna ukonwaba kwaye hayi ...

Sinokubuphucula njani ubomi bethu ngeLizwi likaThixo?

Ubomi abuyonto ngaphandle kohambo esibizelwe kulo ukuba sishumayele, lonke ikholwa likuhambo oluya kwisixeko sasezulwini esi...

UBritney Spears nomthandazo: "Ndiza kuchaza ukuba kutheni kubalulekile kum"

Sonke sidlula kumaxesha anzima ebomini bethu, nkqu nemvumi yepop yaseBritney Spears unento yokuthetha ngayo. Umzekelo wokuqina kwi...

Eli bali libonisa amandla angaphezu kwawemvelo egama likaYesu

Kwiwebhusayithi yakhe, umfundisi uDwight Longenecker ubalise ibali lendlela enye inkolo, uTata uRoger, akhumbula ngayo ukuba igama lika ...

Kutheni le nto uThixo ekhetha ababuthathaka behlabathi?

Lowo ucinga ukuba unokuncinane, unento yonke kuThixo. Ewe, kuba nangona uluntu lufuna ukuba sikholwe, ubutyebi ayisiyiyo yonke into, ...

“Impumelelo yam? Ukufaneleka kukaYesu ”, isityhilelo somdlali weqonga uTom Selleck

U-Emmy kunye nomdlali ophumelele iGolden Globe uTom Selleck, owaziwa kakhulu ngendima yakhe kwiThe Closer, iBlue Bloods kunye neMagnum PI,…

Umthendeleko weMadonna della Salute eVenice, imbali kunye nezithethe

Luhambo olude nolucothayo oluthathwa ngabantu baseVenetians ngoNovemba 21 wonyaka ngamnye ukuzisa ikhandlela okanye ikhandlela ...

Umfanekiso onomtsalane kaPadre Pio emazantsi olwandle (IFOTO) (VIDEO)

Umfanekiso oqingqiweyo kaPadre Pio utsala amakhulukhulu abakhenkethi abeze kucamngca ngobuso beNgcwele yasePietrelcina enzonzobileni. Umfanekiso omhle ngu...

Amabinzana ama-5 amahle nguSandra Sabattini, umtshakazi wokuqala oSikelelweyo weCawe

Abangcwele basifundisa kokubini ngento abanxibelelana ngayo nathi ngobomi babo obungumzekelo kunye nokubonakalisa kwabo. Nanga amazwi kaSandra...

Iimpawu ezi-4 zokuba uyasondela kuKristu

1 Abantu abaninzi bayatyhafa xa betshutshiswa ngenxa yokushumayela iindaba ezimnandi kwabanye.

"Umtyholi wandityumza, wafuna ukundibulala", ibali elothusayo likaClaudia Koll

UClaudia Koll undwendwe lukaPierluigi Diaco kwinkqubo yeRai2 ethi 'Ti Feel', esasazwa ngoLwesibini 28 Septemba ngokuhlwa kwangokuhlwa. Ngexesha lesiqendu...

UDenzel Washington: "Ndenze isithembiso kuThixo"

UDenzel Washington ubephakathi kwezithethi zomsitho obubanjelwe eFlorida, eMelika, kwisixeko saseOrlando obizwa ngokuba “The Better…