inkolo yamaKrestu

Izinto ezi-3 amaKristu kufuneka azazi malunga nexhala kunye nokudakumba

Ixhala kunye nokudakumba zizifo ezixhaphake kakhulu kubemi behlabathi. E-Italiya, ngokwedatha ye-Istat kuqikelelwa ukuba i-7% yabemi ...

Kutheni umtyholi engenako ukuthwala igama elingcwele likaMariya?

Ukuba kukho igama elenza umtyholi angcangcazele yiNgcwele kaMariya kwaye athi yayiyiSan Germano ngokubhala: "Nge ...

9 amagama avela kuYesu nentsingiselo yawo

Maninzi amagama asuka kwigama likaYesu, ukusuka kuCristobal ukuya kuCristian ukuya kuChristophe naseCrisóstomo. Ukuba uza kukhetha i ...

zakule

Yintoni iKrisimesi? Ukubhiyozelwa kukaYesu okanye isithethe sobuhedeni?

Umbuzo esizibuza wona namhlanje udlulela ngaphaya kwe-theory disquisition elula, lo ayisiwo umba ongundoqo. Kodwa sifuna ukungena...

Yintoni i-Advent? Livela phi eli gama? Iqanjwa njani?

NgeCawe elandelayo, ngoNovemba 28, kuphawula ukuqala konyaka omtsha wenkonzo apho iCawa yamaKatolika ibhiyozela iCawa yokuqala ye-Advent. Igama elithi 'Advent'...

Indlela umKristu amele asabele ngayo kwintiyo nobugrogrisi

Nazi iimpendulo ezine zebhayibhile kubugrogrisi okanye intiyo eyenza umKristu ahluke kwabanye. Thandazela iintshaba zakho ubuKristu kuphela kwenkolo ...

Kutheni iRosari isisixhobo esinamandla nxamnye noSathana?

“Iidemon bezindihlasela,” watsho umkhuseli, “ndiye ndathatha iRosari yam ndayibamba esandleni sam. Kwangoko, iidemon zoyiswa kwaye ...

UThixo ufuna ntoni kuthi? Yenza izinto ezincinci kakuhle… kuthetha ukuthini oko?

Ukuguqulelwa kweposi epapashwe kwiCatholic Daily Reflections Yeyiphi "imisebenzi emincinci" yobomi? Ngokunokwenzeka, ukuba ndibuze lo mbuzo kubantu abaninzi abahlukeneyo ...

uJesu

4 Inyaniso amele ayilibale wonke umKristu

Kukho into enye esinokuyilibala eyingozi ngakumbi kunokulibala apho sibeka khona izitshixo okanye ukungakhumbuli ukuthatha iyeza ...

NgoNovemba 2, isikhumbuzo sabafileyo, imvelaphi kunye nemithandazo

Ngomso, ngoNovemba 2, iBandla likhumbula abafileyo. Isikhumbuzo sabafileyo - 'umthendeleko wembuyekezo' kwabo bangenazibingelelo-...

Ngaba ukwamkela uMthendeleko kusesandleni? Masicace

Kulo nyaka uphelileyo onesiqingatha, kumxholo wobhubhani we-COVID-19, impikiswano iphinde yavuka malunga nokwamkelwa koMthendeleko esandleni. Nangona uMthendeleko kwi...

Indlela yokucela i-plenary indulgence kwimiphefumlo kwi-Purgatory

Rhoqo ngoNovemba iCawa inika abathembekileyo ithuba lokucela i-plenary indulgence kwimiphefumlo kwi-Purgatory. Oku kuthetha ukuba sinokukhulula imiphefumlo kwi...

Ucebisa ntoni umbingeleli ukugxotha umtyholi ekhaya

Utata uJosé María Pérez Chaves, umbingeleli weArchdiocese yaseMkhosini yaseSpain, wanikezela ngeenethiwekhi zentlalo ingcebiso esisiseko yokugcina umtyholi kude ...

Yintoni uGrace? Iingcaciso zezona ngcinga zibalulekileyo zeBhayibhile

"Ubabalo" yeyona ngcamango ibalulekileyo eBhayibhileni, kubuKristu kunye nehlabathi. Ichazwe ngokucacileyo kwizithembiso zikaThixo ezityhilwe kwiSibhalo kunye ...

"Iidemon zihlala zoyika", ibali le-exorcist

Ngezantsi inguqulelo yesiTaliyane yesithuba nguStephen Rossetti, epapashwe kwiwebhusayithi yakhe, inomdla kakhulu. Bendihamba nge corridor ye...

Ngaba uYesu wayesela utywala? Ngaba AmaKristu Anako Ukusela Utywala? Impendulo

Ngaba AmaKristu Anokubusela Utywala? Ngaba uYesu wabusela utywala? Kufuneka sikhumbule ukuba kuYohane isahluko 2, ummangaliso wokuqala awathi uYesu wawenza yayingowo ...

Ngaba ukulandela i-horoscope kusisono? Ithini yona iBhayibhile?

Inkolelo kwimiqondiso yokuvumisa ngeenkwenkwezi kukuba kukho imiqondiso ye-12, edla ngokubizwa ngokuba yimiqondiso ye-zodiac. Iimpawu ezili-12 zezodiac zisekwe kumhla wokuzalwa komntu ...

Iingcebiso zobuKristu: Izinto ezi-5 ekungafuneki ukuba uzithethe ukuthintela ukwenzakalisa iqabane lakho

Zeziphi izinto ezintlanu ongafanele uzithethe kwiqabane lakho? Ziziphi izinto onokucebisa ngazo? Ewe, kuba ukugcina umtshato usempilweni yinto ...

Ngaba akhona amanzi esihogweni? Ukucaciswa kwengcali yokukhupha iidemon

Apha ngezantsi kukho ukuguqulelwa kweposi enomdla kakhulu, epapashwe kwi-Catholicexorcism.org. Kutshanje ndiye ndabuzwa malunga nokusebenza kwamanzi angcwele kwi-exorcism. Umbono wawu...

Uluhlu lubonisa imiyalezo emi-6 yengqondo ebonisa ingcinezelo yeedemon

Kwinqaku lokugqibela lamanqaku aqhelekileyo apapashwa ngu-Archbishop uStephen Rossetti kwi-Exorcist Diary, uyasilumkisa ngemiyalezo emithandathu enokubonisa ukuba needemon okanye ...

UYesu wayebaphatha njani abafazi?

UYesu wanikela ingqalelo ekhethekileyo kumabhinqa, ukuze alungise ukungalingani. Ngaphezu kweentetho zakhe, izenzo zakhe zithetha ngokwazo. Bangumzekelo...

Nini kwaye kutheni sisenza uMqondiso woMnqamlezo? Ingaba ithetha ntoni? Zonke iimpendulo

Ukususela ekuzalweni kwethu de kube sekufeni, umqondiso woMnqamlezo uphawula ubomi bethu bobuKristu. Kodwa lithetha ukuthini? Kutheni sisenza nje? Kufuneka nini...

Kutheni le nto umProtestanti engakwazi ukuthatha uMthendeleko kwiCawa yamaKatolika?

Ngaba wakha wazibuza ukuba kutheni amaProtestanti engakwazi ukufumana uMthendeleko kwicawa yamaKatolika? UCameron Bertuzzi oselula unetshaneli yeYouTube kunye…

amakhonkco omtshato

Ngaba umKatolika angatshata nomntu wenye inkolo?

Ngaba umKatolika unokutshata nendoda okanye ibhinqa lolunye unqulo? Impendulo nguewe kwaye igama elinikwe le modyuli ngu...

Izinto ezi-3 wonke umKristu anokuzenza, uyazenza?

UKUYA EMTHETHWENI Uphando olungobuKatolika lufumanise ukuba sisinye kwisithathu kuphela kwabo bathi bangamakholwa abaya kwimithendeleko veki nganye. IMisa, nangona kunjalo, kufuneka ...

Ngaba uyazi ukuba ngubani oyiNgcwele, owathi kuqala wasebenzisa igama elithi 'amaKristu'?

Igama elithi “maKristu” lisuka kwa-Antiyokwe, eTurkey, njengoko kuchazwe kwiZenzo zabaPostile. “Wemka ke uBharnabhas, waya eTarso, esiya kufuna uSawule . . .

Uhlala ixesha elingakanani uKrestu kwi-Ekaristi emva kokufumana uMthendeleko?

Ngokutsho kweCatechism of the Catholic Church (CIC), ubukho bukaKristu kuMthendeleko buyinyaniso, buyinyaniso yaye buyinyaniso. Ngapha koko, iSakramente eSikelelekileyo ye-Eucharist iyafana ...

Amazwi kaKristu okugqibela emnqamlezweni, nantso into ababeyiyo

Amazwi okugqibela kaKristu aphakamisa isigqubuthelo endleleni yaKhe yokubandezeleka, kubuntu bakhe, ekukholiseni kwakhe okupheleleyo kokuba enze intando...

Ziziphi izono zaselwandle? Eminye imizekelo yokubazi

Eminye imizekelo yezono zenyama. ICatechism ichaza iindidi ezimbini eziphambili. Okokuqala, isono esibuhlungu senziwe xa "kwimeko enzulu kakhulu ...

UMoya oyiNgcwele, kukho izinto ezi-5 (mhlawumbi) ongazaziyo, nazi

IPentekoste lusuku xa amaKristu ebhiyozela, emva kokuNyukela kukaYesu ezulwini, ukuza koMoya oyiNgcwele kwiNtombi Enyulu uMariya kunye ...

UMtyholi angangena ebomini bakho ngezi 5 Doors

Ibhayibhile iyasilumkisa ukuba thina maKristu kufuneka siqonde ukuba usathana uhamba njengengonyama egqumayo efuna ubani engamginyayo. Usathana...

Kutheni le nto ixesha lokuzila nokuthandaza kufuneka lihlale iintsuku ezingama-40?

Unyaka ngamnye iRite yamaRoma yeCawa yamaKatolika igubha iLente kunye neentsuku ezingama-40 zokuthandaza nokuzila ukutya ngaphambi komthendeleko omkhulu wePasika. Oku...

Ngaba uyazi ukuba yeyiphi eyona mfihlelo inkulu yeMisa eNgcwele?

Idini eliNgcwele leMisa yeyona ndlela thina maKristu kufuneka simnqule ngayo uThixo.Ngalo sifumana iinceba eziyimfuneko ...

Ngubani uMchasi-Kristu kwaye kutheni iBhayibhile imkhankanya? Masicace gca

Isithethe sokukhetha umntu kwisizukulwana ngasinye kwaye simbize ngokuba ‘ngumchasi-Kristu’, nto leyo ethetha ukuba umntu lowo ngusathana ngokwakhe oya kuliphelisa eli hlabathi, . . .

Inenekazi lethu leFatima

Namhlanje, ngoMeyi 13, ngumthendeleko weNkosikazi yethu kaFatima

Inenekazi lethu laseFatima. Namhlanje, nge-13 kaMeyi, lumthendeleko weNenekazi lethu laseFatima. Kwakulo mhla apho iNtombi Enyulu uMariya yaqala khona ...

IPentekoste

Yintoni iPentekoste? Kwaye iisimboli ezimele oko?

Yintoni iPentekoste? IPentekoste ithathwa njengomhla wokuzalwa kwecawa yamaKristu. IPentekoste sisidlo apho amaKrestu abhiyozela khona isipho...

UPapa Francis

Iindlela ezilishumi zokubhiyozela uMeyi, inyanga kaMariya

Iindlela ezilishumi zokubhiyozela uMeyi, inyanga kaMariya. UOktobha yinyanga yeYona Ngcwele yeRosari; NgoNovemba, inyanga yokuthandazela abathembekileyo abangasekhoyo; Isilimela…

Ingcwele yasePompeii

Pompeii, phakathi kokumbiwa kunye neNtombikazi eyintsikelelo yeRosari

Pompeii, phakathi kokugrumba kunye neNtombi Enyulu yeRosari. EPompeii ePiazza Bartolo Longo, kumi indawo engcwele edumileyo yeBeata Vergine del Rosario.…

UMthendeleko wokuqala

UMthendeleko wokuqala, kuba kubalulekile ukubhiyozela

UMthendeleko wokuQala, kuba kubalulekile ukubhiyozela. Inyanga kaMeyi iyasondela kwaye kunye nayo kubhiyozelwa iisakramente ezimbini: uMthendeleko wokuQala kunye ...

Ukholo, Ithemba, Isisa

Kutheni le nto kufuneka ube nesisa?

Kutheni kufuneka ube nobubele? Iimpawu zobuthixo zisisiseko somsebenzi wokuziphatha wobuKristu, ziyawuvuselela kwaye ziwunike uphawu olukhethekileyo. Bazisa kwaye banike ...

Iimpendulo ezi-3 kwiiNgelosi eziLondoloziyo ekufuneka uyazi

Zadalwa nini iingelosi? Iimpendulo ezi-3 kwi-Guardian Angels. Indalo iphela, ngokutsho kweBhayibhile (umthombo oyintloko wolwazi), yavela “ngo . . .

Izinto ezi-4 zokholo ekufuneka uzikhumbule xa usoyika

Khumbula UThixo Mkhulu Kunoloyiko Lwakho 4 Izinto Zokholo Omele Uzikhumbule. “Akukho loyiko eluthandweni; kodwa uthando olugqibeleleyo luluchitha uloyiko,...

Imimangaliso kaMama Teresa, evunyiweyo yiCawe

Imimangaliso kaMama Teresa. Amakhulu amaKhatholika abhengezwe njengabangcwele kumashumi eminyaka akutshanje, kodwa ambalwa ngentswahla yezandla eyanikwa uMama Teresa, owathi ...

ubugqi

UNatuzza Evolo noPadre Pio: intlanganiso yabo yokuqala

U-Natuzza Evolo wayengazange alushiye usapho lwakhe kangangeentsuku ezininzi kodwa kudala efuna ukuvunywa nguPadre Pio, i-friar ene-stigmata.

USanta Joseph: bonisa, namhlanje, ngobomi bakhe obuqhelekileyo kwaye "abubalulekanga" kubomi bemihla ngemihla

Nge-8 kaDisemba 2020, uPope Francis ubhengeze ukuqala kombhiyozo wehlabathi jikelele "Unyaka weSt. Joseph", oya kuphela nge-8 kaDisemba 2021. Wazisa lo nyaka ...

Cinga namhlanje nokuba yintoni ekubangela ukuba ube nexhala, ixhala kunye noloyiko ebomini bakho

Uloyiko ebomini bakho. KwiVangeli kaYohane, izahluko 14-17 zinikela oko kubhekiselwa kuko “njengeeNtetho zeSidlo Sangokuhlwa Sokugqibela” sikaYesu okanye ...

ukuthobeka

Cinga namhlanje ngokuthobeka kukaYesu

Namhlanje khawucinge ‘ngokuthobeka kukaYesu.’ Emva kokuhlamba iinyawo zabafundi bakhe, uYesu wathi kubo: “Inene, inene, ndithi kuni, akusekho khoboka . . .

Cingisisa namhlanje ngomnqweno osentliziyweni ka Yesu

Cinga namhlanje ngenzondelelo esentliziyweni kaYesu.” UYesu wadanduluka wathi: “Lowo ukholwayo kum, akakholwa kum kuphela, ukholwa nakuye;

Ndumkile

UPadre Pio: ihlazo leBhanki kaThixo

Ityala lomgcini-bhanki uGiuffrè, obizwa ngokuba nguBhanki kaThixo, labangela uqhushululu. Wayengusozimali owayeboleka imali ngamaxabiso aphezulu kakhulu ukuze kwakhiwe ...

Cinga namhlanje ngeendlela ezingaqondakaliyo uThixo athetha nawe ngazo

UThixo unxibelelana nawe. Waye ehambahamba uYesu etempileni, evarandeni kaSolomon. Ngoko amaYuda amngqonga aza athi kuye: “Ngokuba . . .