Umphumo owothusayo wokubhaptizwa komntwana oyintombazana (UMFANEKISO)

Ngaphambi nasemva kwayo Ubhaptizo: "Qaphela umahluko?" Lo mbuzo wabuzwa ngumfundisi owabelana naye ngefoto yentombazana eselula ngaphambi nasemva kokuba ibhaptiziwe!

Ifoto yeViral yangaphambi nasemva kokubhaptizwa kukaMarìa Flor omncinci

Utata uGabriel Vila Verde upapashe kwiprofayile yakhe kaFacebook umfanekiso, ngaphambi nasemva kokufumana iSakramente yoBhaptizo, kaMaría Flor omncinci. Emva koko wamema abafundi ukuba bawuphawule umahluko.

"Yi le UMaria Flor, intombi isibini abahlobo of ULauro de Freitas, eBahia. Ifoto yokuqala ibuyele kwimizuzu embalwa ngaphambi kokuqala kwesiko. Enye yathathwa kwimizuzu emva kokuba umntwana efumene umthendeleko.

Qaphela umahluko? Ngokuqhelekileyo umphumo weSakramente emphefumlweni wethu awubonakali, kunye nobabalo lukaThixo, kodwa kwimeko kaMaría Flor umphumo wawubonakala kwaye wangqina.

Masizame ukubhaptiza abantwana ngokukhawuleza. Musani ukubavimba ukuba babe ngabantwana bakaThixo.

Amanqaku ahambelana nawo