Umfana olunyonga

Iphunga lama roses ngangilunyonga manje ngihamba!

Iphunga lama roses ngangilunyonga manje ngihamba! lesi yisitatimende sika UDavid, umfana wesiNgisi, ngemuva kohambo lokuya UCascia. Uhambo olwenziwe nabangani ukuzijabulisa, ngamafuphi, iholidi elincane e-Italy. ICascia yaziwa njengedolobha laseSanta Rita, iSanta of the izimbangela ezingenakwenzeka. Kodwa ngubani uSanta Rita? Ake sidabule umlando wayo ndawonye.

Iphunga lama roses: wayengubani uMargherita Lotto?

Kwakungubani UMargherita Lotto? kungani uhogela iphunga lama roses? Kukho konke ukukhula kwakhe, UMargherita Lotti ngiphuphe ngokujoyina i- Isigodlo. Kodwa-ke, abazali bakhe babenezinye izinhlelo ngaye. Wathembiswa kumuntu ovelele, UPaolo Mancini, owashada naye futhi enezingane ezi-2 naye. Ngeshwa, ngemuva kweminyaka, ngesikhathi abafana besakhula, uPaolo wahlaselwa emgwaqeni wagwazwa wabulawa. Izingane zakhe, zigcwele ulaka nobuhlungu, zifungile ukuthi zizophindisela ngokufa kukayise. URita wancenga futhi wancenga izingane zakhe, kodwa akuzange kusize ngalutho. Ukuziphindiselela nenzondo kwagcwalisa izinhliziyo zabo. Ngokudabukisayo, wabona ukuthi into angayenza ukuthandazela lokho Dio wabathatha.

Wayazi ukuthi le kwakuyiyona ndlela kuphela yokugwema isono esibulalayo sokubulala. Ngemuva konyaka, izingane zakhe zombili zabulawa isifo sohudo. Ezithola engenawo umndeni, waya esigodlweni sezindela sase USanta Maria Maddalena eCascia ukulandela lokho inhliziyo yakhe eyayicele kuye kusukela eseyingane. Ekuqaleni isigodlo sezindela sasinqikaza, kodwa ekugcineni samvumela ukungena kwakhe lapho uRita eneminyaka engama-36, lapho ahlala khona eyinceku ethembekile kaNkulunkulu impilo yakhe yonke.

Isilonda esinuka ama roses

Inxeba lokho kunuka ama-rose. Eminyakeni engama-60 ubudala, uRita kuthiwa ubesendlini yesonto ethandaza phambi kwesithombe sika UKristu obethelwe lapho ngokuzumayo kwavela inxeba elincane ebunzini lakhe cishe kwangathi iva elaliphume umqhele ovela ekhanda likaKristu futhi langena enyameni yakhe. Wayezobekezelela lezi zinhlamba ngokwengxenye impilo yakhe yonke. Lesi silonda sasingesona sodwa kubuhlungu, kodwa ngokuhamba kwesikhathi yangenwa futhi iphunga. Zisabela impilo yazo, ezinye izindela zazingafuni ukuxhumana noRita futhi wayedingiselwa esitokisini ngaphansi kweNdela Yezindela lapho ayezohlala khona izinsuku zakhe zonke.

Ekufeni kwakhe, kuthiwa kulesi silonda kwavela okumangalisa kakhulu iphunga lama roses, iqine kangangokuthi wonke umuzi wawungawuzwa. Embhedeni wakhe wokufa, umzala kaRita owayesecaleni lakhe ngokufanelekile watshela uRita ukuthi wayesendleleni eya endlini yabazali bakhe futhi uma kukhona ayengamtholisela kona kusukela ebuntwaneni bakhe uRita wamcela ukuba athathe iroses engadini yabo futhi letha kubo. Umzala wakhe wavuma, yize ayengacabangi ukuthi uzokwazi ukufeza isicelo sokugcina sikaRita njengoba babesebusika ngoJanuwari. Wamangala ngokuphelele lapho efika, kwakukhona kuphela rose elilodwa eliqhakaze ngokugcwele. I-Santa Rita ivame ukuboniswa iphethe ama-roses noma i-roses eseduze


Santa Rita, kanye ONgcwele Jude, uyaziwa njengongcwele ngezizathu ezingenakwenzeka. Uyaziwa nangokuthi ungcwele ongcono ka inzalo, wezisulu ze ukuhlukumeza, della solitudine, ubunzima emshadweni, wobuzali, we abafelokazi, ka abantu abagulayo kanye ne amanxeba.

Kwenzekani kuDavid ngesikhathi sohambo oluya eCascia

Kwenzekani kuDavid ngesikhathi sohambo lwaseCascia. UDavid ungumfana waseNgilandi owazalwa enesifo emlenzeni wakhe okuthi, ngaphandle kokungenelela nokwelashwa, ngeshwa, uDavid aqhubeke nokuxhuga. Sise-2015, lapho kanye nabanye abangane uDavid ethatha isinqumo sokuvakashela e-Italy. Phakathi kwendawo eya kwenye bayatholakala eCascia e-Umbria phambi kweSonto laseSanta Rita.

Nayi indaba yakhe: Njengoba usuku luqhubeka, ngokungazelelwe ngabona ngokwethuka ukuthi angisaxhuga. Ngangihamba ngokujwayelekile nangejubane elijwayelekile. Ngingagxuma! Ngingagijima! Ubuhlungu nokuvuvukala kwase kuphele nya. Wakwenza. USanta Rita wawulalela umthandazo wami. Akuzange kusheshe futhi akuhlalanga isikhathi eside ngalobo busuku eFlorence izinhlungu nokuvuvukala kubuyile ngemuva kokuhamba ngejubane kakhulu ukuthola injabulo emsulwa. Kepha ngalolo suku, ngamahora ambalwa eCascia, e-Italy. USanta Rita wayenginike isimangaliso sami esincane.

Ukunxusa kuMama wethu wasePompeii: Meyi 8, usuku lomusa, usuku lukaMariya

Ukunxusa kuMama wethu wasePompeii: Meyi 8, usuku lomusa, usuku lukaMariya

Iwashi lothando: ukuzinikela okunamandla kakhulu kuJesu obethelwe esiphambanweni

Iwashi lothando: ukuzinikela okunamandla kakhulu kuJesu obethelwe esiphambanweni

Idayari yomKristu: IVangeli, uSanta, imicabango kaPadre Pio nomthandazo wosuku: Ephreli 24, 2021

Idayari yomKristu: IVangeli, uSanta, imicabango kaPadre Pio nomthandazo wosuku: Ephreli 24, 2021

Izinzuzo Zokomoya ZeChaplet of Divine Mercy

Izinzuzo Zokomoya ZeChaplet of Divine Mercy

Umthandazo oshiwo nguJesu uqobo usakazwa nguPadre Pio

Umthandazo oshiwo nguJesu uqobo usakazwa nguPadre Pio

Ukuba nezimiso ezizwakalayo: umkhuleko onamandla kakhulu wokucela umusa kuJesu

Ukuba nezimiso ezizwakalayo: umkhuleko onamandla kakhulu wokucela umusa kuJesu

Umkhuleko ongakaze ubonwe ukunqanda ukuphoxeka kwakho

Umkhuleko ongakaze ubonwe ukunqanda ukuphoxeka kwakho