Na 7 bpaidreacha chuig Santa Brigida le haithris ar feadh 12 bhliain

Bridget na Sualainne, a rugadh Birgitta Bhí Birgersdotter reiligiúnach Sualannach agus mistéireach, bunaitheoir anOrd an tSlánaitheóra Ró-Naofa. Fógraíodh ina naomh í ag Bonifacio IX ar 7 Deireadh Fómhair 1391 .

Pátrúnacht na Sualainne ó 1 Deireadh Fómhair, 1891 ar ordú an Phápa Leo XIII, 1 Deireadh Fómhair, 1999 An Pápa Eoin Pól II d'fhógair sí comh-pátrún na hEorpa mar aon le Naomh Caitríona Siena e Naomh Teresa Benedicta na Croise, á gcur taobh le taobh le Naomh Benedict Nursia agus leis na Naomh Cyril agus Methodius.

Tá clú agus cáil ar na seacht nguí atá tiomnaithe di a dhéantar a aithris gach lá, ar feadh 12 bhliain, gan bhriseadh.

Paidir tosaigh

A Íosa, is mian liom do phaidir a thabhairt don Athair trí cheangal leis an nGrá lena naomhaigh tú é i do Chroí. Tabhair leat é ó mo liopaí chuig do Chroí. Déan é a fheabhsú agus é a chríochnú ar bhealach foirfe ionas go bhféadfaidh sé an onóir agus an t-áthas ar fad a d’íoc tú leis a thabhairt don Tríonóid Naofa nuair a d’ardaigh tú an phaidir seo ar talamh; féadfaidh onóir agus áthas sreabhadh thar do Dhaonnacht Naofa mar ghlóir do na Créachta is pianmhaire agus don Fhuil Lómhara a tháinig uathu.

An chéad phaidir: timpeallghearradh Íosa

A Athair Shíoraí, ó lámha glan Mhuire agus ó Chroí Dhiaga Íosa, tairgim duit na chéad chréachta, na chéad phianta, agus an chéad fhuil a dhoirfidh sé i réón na ndaoine óga go léir, mar chosaint ar an gcéad pheaca básmhar, go háirithe de mo ghaolta.

Pater, Ave, Glóir

An Dara Paidir: fulaingt Íosa i nGairdín na nOllóga

A Athair síoraí, trí lámha gan Smál Mhuire agus Chroí Dhiaga Íosa, tugaim duit na fulaingtí uafásacha atá ag Croí Íosa ar Sliabh na nOladh agus gach braon dá allas Fola, mar chúiteamh ar pheacaí uile mo chroí agus díobh siúd go léir, mar chosaint ar na peacaí sin agus ar scaipeadh an ghrá i dtreo Dé agus comharsa.

Pater, Ave, Glóir

An tríú paidir: sciúradh Íosa ar an gcolún

A Athair síoraí, trí lámha gan Smál Mhuire agus Chroí Dhiaga Íosa, tairgim duit na mílte buille, na pianta uafásacha agus Fuil Lómhara Íosa a chailltear le linn na sciúrtha, agus mé ag dul i léig ar son mo pheacaí na feola agus iad siúd gach fear, mar chosaint ar na peacaí sin agus ar mhaithe le neamhchiontacht a chosaint, go háirithe i measc mo ghaolta.

Pater, Ave, Glóir

An ceathrú paidir: an corónú le dealga ar cheann Íosa

A Athair síoraí, trí lámha gan Smál Mhuire agus Chroí Dhiaga Íosa, tairgim duit na créachtaí agus an Fhuil Lómhara a dhoirt Ceann Íosa nuair a corónaíodh é le dealga, mar dhíbirt as mo pheacaí spiorad agus peacaí gach fir, mar chosaint ar na peacaí sin agus chun Ríocht Dé a scaipeadh ar talamh.

Pater, Ave, Glóir

An Cúigiú Paidir: Dul suas Íosa go dtí Sliabh Chalvary luchtaithe faoi adhmad trom na croise

A Athair síoraí, trí lámha gan Smál Mhuire agus Chroí Dhiaga Íosa, tugaim duit na fulaingtí a d’fhulaing Íosa ar an Via del Calvario, go háirithe Pla naofa na Gualainn agus na Fola Lómhara a tháinig as, mar dhíbirt ar son mo pheacaí éirí amach i gcoinne na croise agus iad siúd uile na bhfear, an murmur i gcoinne do dhearaí naofa agus peacaí eile uile na teanga, mar chosaint ar na peacaí sin agus ar ghrá barántúil don Chrois Naofa.

Pater, Ave, Glóir

An séú paidir: Céasadh Íosa

A Athair Shíoraí, trí lámha gan Smál Mhuire agus Chroí Dhiaga Íosa, tairgim duit do Mhac Dhiaga atá tairneála agus tógtha suas ar an gCrois, Doirteadh na Créachtaí agus an Fhuil lómhar a lámha agus a chosa ar ár son, a mhórbhochtaineacht. agus a chách géilleadh foirfe. Ofráilim daoibh freisin na cráibhtheacha uafásacha go léir a Cheann agus a anama, a bhás lómhar agus a athnuachan neamhfhoréigneach sna hAifrinn uile a ceiliúrtar ar domhan, mar chúiteamh ar na cionta go léir a rinneadh ar na bótaí soiscéalaí naofa agus ar na rialacha. na n-ord reiligiúnach; mar reite ar son mo pheacaí go léir agus peacaí an domhain uile, ar son na heasláin agus an bháis, ar son na sagart agus na laoithe, ar son rúin an Athar Naofa maidir le hathnuachan na dteaghlach Críostaí, ar son aontacht an chreidimh, ar son ár dtíre dúchais, ar son aontacht na bpobal i gCríost agus ina Eaglais, agus don Diaspóra.

Pater, Ave, Glóir

Seachtú Paidir: an chréacht ar an Taobh Naofa Íosa

A Athair Shíoraí, toilteanach glacadh leis an bhFuil agus an t-uisce a thaisceadh ó chréacht Chroí Íosa ar son riachtanais na hEaglaise Naofa agus san atonement ar son peacaí gach fir. Guímid oraibh a bheith trócaireach agus trócaireach do chách. Fuil Chríost, ábhar lómhar deiridh Chroí Ró-Naofa Chríost, nigh mé ó pheacaí mo pheacaí go léir agus glan na bráithre ó gach ciontacht. Uisce ó thaobh Chríost, glan mé ó phianta mo pheacaí go léir agus múch lasracha na Purgadóir ar mo shon féin agus ar son uile anama bhocht na marbh. Amen.

Pater, Ave, Gloria, Suaimhneas síoraí, Aingeal Dé, Naomh Mícheál an tArdchangel

Earraí gaolmhara