Conas a guí chun cogadh a sheachaint san Úcráin

“Iarraimid go géar ar an Tiarna go bhfeicfeadh an talamh sin bráithreachas faoi bhláth agus go sáróidh sé deighiltí”: a scríobhann sé Papa Francesco i dtweet a d’eisigh a chuntas @pontifex, ina ndeir sé: “Go dteagmhaíonn na paidreacha atá inniu ann suas chun na bhflaitheas d’intinn agus do chroí na ndaoine atá freagrach ar domhan”. Tá síocháin san Úcráin agus ar fud na hEorpa faoi bhagairt, tugann an Pápa cuireadh dúinn guí gur féidir cogadh san Úcráin a sheachaint.

Paidir chun cogadh a sheachaint san Úcráin

Tá saol na hEaglaise Caitlicí ag bogadh ar aghaidh chun gréasán idirghuí agus paidreacha a chruthú chun cogadh a sheachaint san Úcráin, imeacht atá níos dlúithe agus is féidir ach tá a fhios againn go bhfuil gach rud indéanta dóibh siúd a chreideann: Is féidir le Dia stop a chur leis an gcogadh agus gach ionsaí ar an namhaid ó thús.

Trína chuntas @pontifex scríobh an Pápa Proinsias: “Go dteagmhóidh na paidreacha a ardaítear suas chun na bhflaitheas inniu d’intinn agus do chroí na ndaoine atá freagrach ar domhan”, tugann sé cuireadh dúinn guí ar son na bráithreachais agus na síochána sa réigiún Eorpach seo.

Tugann na prelates cuireadh dúinn guí mar seo, ag aontú sinn le hintinn an Phápa: “A Dhia Uilechumhachtaigh, beannaíonn tú do mhuintir le síocháin. Go dtuga do shíocháin, a tugadh i gCríost, socair don teannas atá ag bagairt ar shlándáil san Úcráin agus ar mhór-roinn na hEorpa. In ionad ballaí deighilte agus achrann, féadfar síolta an dea-mhéine, an chomh-mheas agus an bráithreachas daonna a phlandáil agus a chothú.

Guímid eagna, guímid, do gach páirtí agus dóibh siúd a bhfuil freagrachtaí orthu sa chomhphobal idirnáisiúnta, agus iad ag iarraidh deireadh a chur le teannais leanúnacha, ag glacadh le cosán an athmhuintearais agus na síochána trí chomhphlé agus trí chomhoibriú cuiditheach. A Mhuire, a Mháthair na Síochána, impímid ort, a Thiarna, do mhuintir a mhúscailt chun cosán na síochána a leanúint, ag cuimhneamh ar bhriathra Íosa: “Is beannaithe na síochánaithe, óir tabharfar clann Dé orthu”. Amen.

Earraí gaolmhara