Conas guí chun Dé ar son a chosaint sa mhí nua

Tosaíonn mí nua. Conas guí a iarraidh chun aghaidh a thabhairt air ar an mbealach is fearr is féidir.

A Dhia, a Athair, is tusa an t-Alfa agus an Omega, an Tús agus an Deireadh. Is tusa Críost, Mac an Dé bheo. Is tú mo Chruthaitheoir agus mo Chomhairleoir, treoraíonn tú mé gach lá le cinntí ciallmhara a dhéanamh. Is tú mo chompordaí i bpian agus i gcruachás. Molaim thú as teacht chugam nuair a d’iarr mé do láithreacht. Is tusa an Rí, an Dia a fheiceann mé, agus tá tú síoraí, a Thiarna. Is tusa m'Athair neamhaí agus Athair na ndílleachtaí. Cé chomh mór agus atá tú, a Dhia, lá i ndiaidh lae.

Molfaidh mé thú as a bheith iontaofa agus fíor. Is tusa mo mhúinteoir, agus sáraíonn do éirim agus d'eagna intinn chríochnaithe. Geall eagna dom nuair a iarraim ort. Is tusa an Bealach, an Fhírinne agus an Bheatha. A Thiarna, is breá liom go bhfuil tú sásta liom agus go ndéanann Tú lúcháir ionam leis an amhránaíocht. Smaoiníonn tú orm i gcónaí.

Ullmhaíonn tú áit dom ionas go mbeidh mé in ann maireachtáil leat go deo lá amháin. B'fhéidir mar sin, agus gan ach an uair sin, an mbeidh mé in ann thú a mholadh go sásúil, ar shlí nach féidir anseo, mar atá tuillte agat go fírinneach.

Mo ghrá go léir, mo mholadh go léir duit. A Thiarna, a Thiarna. Cé chomh sármhaith is atá d’ainm, ina n-urnaím! Amen.

Paidir eile

Athair, go raibh maith agat as an deis a thabhairt dom tosú arís. Is rómhinic a chuaigh mé ar strae ó mo chaidreamh leat. In aimsir anróiteach agus imní, roghnaigh mé iarracht a dhéanamh rudaí a bhainistiú i m'aonar. Chuir chuimhneacháin frustrachais, feirge agus brón ionradh ar mo chorp. Sna tráthanna contrártha seo, roghnaigh mé mé féin a scaradh uait. Rinne mé faillí do chabhair a lorg. Athair, logh dom. Is tusa an bealach, an fhírinne agus an solas. Iarraim ort arís mé a threorú ar an mbealach chuig tús nua sa saol. Clúdaigh mé le do ghrá, do chosaint agus do thrócaire. Lig dom do ghrá a thaispeáint do dhaoine eile agus mé ag cur tús le mí nua. Go raibh maith agat, a Athair, as do ghrá agus maithiúnas. Go raibh maith agat as mé a lorg agus a aimsiú. Go raibh maith agat as gan mé a fhágáil im aonar. In ainm Íosa, Amen.

Earraí gaolmhara