Faigh an misneach an phaidir seo a rá agus cuideoidh an Mhaighdean Mhuire leat

Paidir don Maighdean Mhuire le haghaidh míorúilt práinneach

A Mháire,
mo mháthair,
iníon humble an Athar,
den mháthair gan Smál,
céile grá an Spioraid Naoimh,
Is breá liom tú, agus tugaim mo shaol iomlán duit.

Maria,
lán de mhaitheas agus de thrócaire,
Casaim chugat
sna huaireanta searbhas seo,
chun do chabhair a impigh,
Máthair ionmholta,
Máthair an ghrásta diaga,
achrann fíor i ndeora,
an t-abhcóide is binne ar pheacaigh,
láithreacht leanúnach Dé,
déan trócaire orm
agus gach duine is breá liom.

Croí Mhuire gan Smál,
An Tábla agus an Teampall
na Tríonóide Naofa,
suíochán do chumhachta,
suíochán Sapienza,
cuan na maitheasa,
faigh dúinn ón Spiorad Naomh,
go mbeadh ár gcroí mar do nead,
áit chun sosa go deo,
tabhair dom an méid a theastaíonn uaim an oiread sin,
cad le lúthgháire m'anam a iarraim,
as grá Íosa agus duitse,
más chun Glóire na Tríonóide Naofa é
agus maith m'anam.

Tagaim chugat,
Tagaim chun do idirghuí cumhachtach a iarraidh,
sa riachtanas deacair seo
chun réiteach na faidhbe seo a fháil dodhéanta
is cúis leis an oiread sin éadóchais dom
agus braithim nach féidir teacht air le mo neart amháin.

Maidir liom féin
tá sé beagnach dodhéanta réiteach a fháil ar an bhfadhb seo
Tá súil agam go ligfidh tú dom Grace a fheiceáil réitithe
is í an deacracht seo deireadh gach imní agus pian
rud is cúis leis an staid anacair seo dom.

Maighdean Mhuire,
Bride an Spioraid Naoimh,
cuimhnigh gur tusa mo mháthair
tusa, a dhéanann idirghabháil le do mhac,
éist liom agus tabhair dom an grásta a iarraim go humhal ort
leis an bpráinn sin.

Máire milis,
máthair beloved,
saor mé ó naimhde m’anama
agus ó na drochíde sealadacha atá ag bagairt ar mo shaol.

Gabhaim buíochas agus tiomantas oraibh go léir.
Guigh Muire mo mháthair, Muire Naofa ar ár son go léir do do Mhac Naofa, ár dTiarna Íosa Críost.

Amen.

Earraí gaolmhara