Téann dealga ó choróin Íosa le ceann Naomh Rita

Ba é Santa Rita da Cascia (1381-1457) duine de na naoimh nár fhulaing ach créacht amháin as stiogmata Choróin na dTornaí. Lá amháin chuaigh sé le mná rialta a chlochair go dtí séipéal Santa Maria chun éisteacht le seanmóir a labhair na daoine beannaithe. Giacomo de Monte Brandone. Bhí an-cháil ar an bhfriotal Proinsiasach as an gcultúr agus an deaslámhacht agus labhair sé faoi phaisean agus bás Íosa, agus béim ar leith ar na fulaingtí a d’fhulaing coróin dealga ár Slánaitheora. Ar athraíodh a ionad go deora ag a cuntas grafach ar na fulaingtí seo, d’fhill sí ar an gclochar agus chuaigh sí ar ais chuig aireagal beag príobháideach, áit a ndearna sí í féin a stróiceadh ag bun an chéasta. Agus í gafa le paidir agus le pian, dhiúltaigh sí, as an gcosúlacht, créachtaí infheicthe an stiogmata a iarraidh mar a tugadh do Naomh Proinsias agus do Naoimh eile iad,

Ag críochnú a phaidir dó, mhothaigh sé go raibh ceann de na dealga, cosúil le saighead grá a lámhaigh Íosa, ag dul tríd an bhfeoil agus na cnámha i lár a mhaoil. Le himeacht aimsire, d’éirigh an chréacht gránna agus réabhlóideach do roinnt mná rialta, an oiread sin ionas gur fhan Saint Rita ina chillín ar feadh na cúig bliana déag amach romhainn dá saol, ag fulaingt pian fabhtach agus é ag gabháil do mhachnamh diaga. Cuireadh leis an bpian foirmiú péisteanna beaga sa chréacht. Ag am a bháis tháinig solas mór as an chréacht ar a mhullach agus na péisteanna beaga ag iompú ina spréacha solais. Fiú sa lá atá inniu ann tá an chréacht fós le feiceáil ar a mhullach, mar tá a chorp fós gan bhriseadh.

Paidir le Santa Rita

Míniú níos mionsonraithe ar an dealga i mbarr Naomh Rita

“Chomh luath agus a tháinig friar Proinsiasach darb ainm Beato Giacomo del Monte Brandone go Cascia chun seanmóireacht a dhéanamh i séipéal S. Maria. Bhí cáil mhór ar an athair maith seo as an bhfoghlaim agus as an deaslámhacht, agus bhí sé de chumhacht ag a chuid focal an croí is deacra a bhogadh. Ó theastaigh ó Saint Rita seanmóir a chloisteáil á cheiliúradh ar an mbealach seo, chuaigh sí, in éineacht le mná rialta eile, go dtí an séipéal sin. Ba é ábhar searmanas an Athar Séamas paisean agus bás Íosa Críost. Le focail amhail is dá mba ar neamh a d’ordaigh Neamh, d’inis an Proinsiasach huafásach an sean scéal nua riamh faoi fhulaingtí móra ár dTiarna agus ár Slánaitheora Íosa Críost. Ach ba chosúil go raibh an smaoineamh ceannasach ar gach rud a dúirt an Proinsiasach dírithe ar an bhfulaingt iomarcach a chruthaigh coróin na dtor.

“Chuaigh focail an seanmóra isteach go domhain in anam Naomh Rita, líon sí a croí go dtí gur sháraigh sé brón, deora ina súile agus go raibh sí ag gol amhail is gur bhris a croí atruach. Tar éis na seanmóireachta, d’fhill Naomh Rita ar an gclochar ag iompar gach focal a dúirt an tAthair Séamas faoi choróin na dtor. Tar éis dó cuairt a thabhairt ar an tSacraimint Bheannaithe, chuaigh Saint Rita ar scor chuig aireagal beag príobháideach, áit a bhfuil a corp ina luí inniu, agus, cosúil leis an gcroí créachtaithe a bhí ann, fonn air uiscí an Tiarna a ól chun tart na múchadh a mhúchadh go himníoch. craved, prostrated sé ag bun an crosaire agus thosaigh sé ag machnamh ar na pianta a d’fhulaing coróin dealga ár Slánaitheoir a chuaigh isteach go domhain ina theampaill naofa. Agus, agus í ag iarraidh beagán den phian a d’fhulaing a Céile diaga a fhulaingt, d’iarr sí ar Íosa ceann amháin ar a laghad de na dealga coróin dealga a chuir crá a chinn naofa a thabhairt di, ag rá leis:

Chuaigh focail an seanmóra isteach go domhain in anam Naomh Rita,

“Ó mo Dhia agus a Thiarna céasta! Tusa a bhí neamhchiontach agus gan pheaca ná coir! Tusa a d’fhulaing an oiread sin do mo ghrá! D’fhulaing tú gabhálacha, buille, maslaí, sciúradh, coróin dealga agus bás cruálach na Croise sa deireadh. Cén fáth a bhfuil tú ag iarraidh orm, do sheirbhíseach neamhfhiúntach, a bhí ina chúis le do fhulaingt agus do phian, gan a bheith ag roinnt i do chuid fulaingt? Déan dom, a Íosa milis, rannpháirtí, mura bhfuil sé i do Pháise go léir, i bpáirt ar a laghad. Ag aithint mo neamhfhiúntais agus mo neamhfhiúntais, ní iarraim ort luí ar mo chorp, mar a rinne tú i gcroí Naomh Agaistín agus Naomh Proinsias, na créachtaí a choinníonn tú fós mar rubies luachmhara ar neamh.

Níl mé ag iarraidh ort do Chrois Naofa a stampáil mar a rinne tú i gcroílár Santa Monica. Ná ní iarraim ort ach ionstraimí do phaisean a fhoirmiú i mo chroí, mar a rinne tú i gcroílár mo dheirfiúr naofa, Naomh Clár de Montefalco. Nílim ag iarraidh ach ceann amháin de na seachtó a dó dealga a rinne tolladh ar do cheann agus a chuir an oiread sin pian ort, ionas go mbraithim cuid den phian a mhothaigh tú. Ó mo Shlánaitheoir grámhar!

Earraí gaolmhara