Gebed tot Saint Rita voor een wanhopige situatie

O lieve Santa Rita,
onze Patrones zelfs in onmogelijke gevallen en Advocaat in wanhopige gevallen,
laat God me bevrijden van mijn huidige kwaal ......,
en verwijder angst, die zo hard op mijn hart drukt.

Voor de angst die je bij zoveel vergelijkbare gelegenheden hebt ervaren,
heb medelijden met mijn persoon die aan jou is toegewijd,
die vol vertrouwen om uw tussenkomst vraagt
in het goddelijke hart van onze gekruisigde Jezus.

O lieve Santa Rita,
leid mijn bedoelingen
in deze nederige gebeden en vurige wensen.

Door mijn vorige zondige leven te veranderen
en vergeving krijgen van al mijn zonden,
Ik heb de zoete hoop om op een dag te genieten
God in het paradijs samen met jou voor de eeuwigheid.
Zo zal het zijn.

Heilige Rita, beschermvrouwe van wanhopige gevallen, bid voor ons.

Saint Rita, voorstander van onmogelijke zaken, bemiddelt voor ons.

3 Pater, Ave en Gloria.

Gerelateerde artikelen