Krachtige smeekbede aan St. Joseph Moscati voor de genezing van de zieken.

Laten we vol vertrouwen een pleidooi houden voor onze zieke mensen.

Sint-Jozef Moscati bedelt
Sint-Jozef Moscati

Heilige Giuseppe Moscati, man van geloof en wetenschap, arts met een goed hart, we vragen u om een ​​pleidooi. Jij die altijd iedereen genas, zonder naar sociale klasse te kijken, zonder ooit iets terug te willen, vooral van de meest behoeftigen, kijk naar het lijden van het vlees en de ziel van ons arme zondaars.

Bewust dat het helaas niet mogelijk is om plagen en ziekten in deze wereld te vermijden, nemen wij onze toevlucht tot u of grote deugdzame dokter, voor uw voorbede bij onze Heer. Wij bidden u met ijver en vurigheid, luister naar onze smeekbede en help ons in nood, zoals u altijd bereid was te doen bij elke gelegenheid van uw aardse leven.

We bidden voor hen die lijden in ziel en vlees.

Help de zieken die met pijn leven in ziekenhuizen, thuis, geïmmobiliseerd in een lichaam dat op geen enkele opdracht meer reageert, maar ook aan al diegenen die ziek zijn van geest en geest. Er zijn veel ziekten van de ziel, en ze zijn toegenomen in deze tijden van totale crisis waarin de wereld bezwijkt voor oorlog en voor de zorgen die verband houden met werk en de daaruit voortvloeiende waardigheid van de persoon.

Stress, angst, depressie en paniekaanvallen zijn slechts enkele van de pathologieën waarmee we elke dag worstelen, in dit leven dat zo moeilijk en gecompliceerd is geworden. Oh St. Giuseppe Moscati, jij die de pijn van ziekte goed kende, vooral wanneer het arme mensen trof die nog weerlozer en kwetsbaarder waren, kijk met medelijden naar onze toestand en kom tussenbeide in onze verdediging.

Help ons op uw voorspraak de pijn te dragen, vergroot ons vertrouwen in God onze Vader die alles ziet en alles kan oplossen. St. Giuseppe Moscati, jij die je kennis ten dienste stelt van anderen, de meest nederige en meest behoeftige, helpt dokters om hun beroep eerlijk en eerlijk uit te oefenen zonder alleen maar aan rijk te denken.

St. Joseph Moscati steunt ons in deze moeilijke beproevingen, helpt ons om nooit het geloof te verliezen en verlicht ons op de weg die we moeten nemen om volledig herstel te bereiken.

Gerelateerde artikelen