Mungu anataka nini kutoka kwetu? Fanya vitu vidogo vizuri… hiyo inamaanisha nini?

Tafsiri ya chapisho iliyochapishwa mnamo Tafakari ya Kila Siku ya Kikatoliki

"Kazi ndogo" za maisha ni nini? Uwezekano mkubwa zaidi, ikiwa ungeuliza swali hili kwa watu wengi tofauti kutoka nyanja zote za maisha, ungekuwa na majibu mengi tofauti. Lakini tukizingatia muktadha wa kauli hii ya Yesu, basi ni wazi kwamba moja ya mambo madogo ya msingi anayozungumzia ni matumizi yetu ya fedha.

Watu wengi wanaishi kana kwamba kupata mali ndio jambo la maana sana. Wapo wengi wenye ndoto ya kuwa matajiri. Wengine hucheza bahati nasibu mara kwa mara kwa matumaini yasiyowezekana ya kupata ushindi mkubwa. Wengine hujitolea kufanya kazi kwa bidii katika kazi zao ili waweze kusonga mbele, kupata pesa zaidi, na kuwa na furaha zaidi kadiri wanavyozidi kuwa tajiri. Na wengine huota kwa ukawaida kile ambacho wangefanya ikiwa wangekuwa matajiri. Lakini kwa mtazamo wa MunguUtajiri wa mali ni jambo dogo sana na lisilo muhimu. Pesa ni muhimu kwani ni njia mojawapo ya kawaida ambayo tunajiruzuku sisi wenyewe na familia zetu. Lakini kwa kweli haina umuhimu kidogo linapokuja suala la mtazamo wa kimungu.

Hiyo ilisema, unahitaji kutumia pesa zako ipasavyo. Tunahitaji kuona pesa kuwa njia pekee ya kutimiza mapenzi kamili ya Mungu. Tunapofanya kazi ya kujikomboa na matamanio ya kupita kiasi na ndoto za utajiri, na tunapotumia tulichonacho kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu, basi kitendo hiki kwa upande wetu kitafungua mlango kwa Mola wetu kutukabidhi mengi zaidi. Hiyo ni "zaidi zaidi?" Ni mambo ya kiroho yanayohusu wokovu wetu wa milele na wokovu wa wengine. Mungu anataka kukukabidhi jukumu kubwa la kujenga Ufalme wake hapa Duniani. Anataka kukutumia kushiriki ujumbe Wake wa kuokoa na wengine. Lakini kwanza atakungoja uthibitishe kuwa wa kuaminika katika vitu vidogo, jinsi ya kutumia pesa zako vizuri. Na kisha, unapofanya mapenzi Yake kwa njia hizi zisizo muhimu sana, atakuita kwa kazi kubwa zaidi.

Tafakari leo juu ya ukweli kwamba Mungu anataka mambo makubwa kutoka kwako. Lengo la maisha yetu yote ni kutumiwa na Mungu kwa njia za ajabu. Ikiwa hili ni jambo unalotamani, basi fanya kila tendo dogo la maisha yako kwa uangalifu mkubwa. Onyesha matendo mengi madogo ya wema. Jaribu kuwajali wengine. Weka mahitaji ya wengine kabla ya yako. Na ujitolee kutumia pesa uliyo nayo kwa utukufu wa Mungu na sawasawa na mapenzi yake. Unapofanya mambo haya madogo, utaanza kustaajabia jinsi Mungu anavyoweza kuanza kukutegemea zaidi na, kupitia wewe, mambo makubwa yatatokea ambayo yatakuwa na athari za milele katika maisha yako na maisha ya wengine.

Tafadhali nisaidie kushiriki kazi hii kwa kubaki mwaminifu kwa mapenzi Yako matakatifu kwa kila njia ndogo. Ninapojaribu kukutumikia katika mambo madogo maishani, ninaomba kwamba unitumie kwa mambo makubwa zaidi. Maisha yangu ni yako, Bwana mpendwa. Nitumie unavyotaka. Yesu nakuamini Wewe.

Nyaraka zinazohusiana