kutafakari kila siku

Tumbaku di panico

Mungu husaidia kushinda phobia au hofu zingine

Mungu husaidia kushinda phobia au hofu nyingine. Wacha tujue wao ni nini na jinsi ya kuwashinda kwa msaada wa Mungu Mama wa wote ...

Bibilia

Ushuhuda Tafuta kile Roho anasema

Ushuhuda Tafuta kile Roho asemacho. Nilifanya jambo lisilo la kawaida kwa mwanamke wa makamo wa Ulaya. Nilitumia wikendi katika ...

kujuta

Hisia ya hatia: ni nini na jinsi ya kuiondoa?

Hatia ni hisia kwamba umefanya kitu kibaya. Kujisikia hatia inaweza kuwa chungu sana kwa sababu unahisi kuteswa ...

Kutafakari leo

Kutafakari leo: mashambulio ya yule mwovu

Mashambulizi ya yule mwovu: Inatumainiwa kwamba Mafarisayo waliotajwa hapa chini walipitia wongofu wa ndani sana kabla ya kufa. Kama hawakuwa...

Kutafakari leo

Kutafakari leo: ukuu wa Mtakatifu Joseph

Ukuu wa Mtakatifu Yosefu: Yusufu alipoamka, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwamuru, akamchukua mke wake nyumbani kwake. Matteo...

Wito

Wito wa kidini: ni nini na inatambuliwaje?

Bwana amebuni mpango ulio wazi kabisa kwa kila mmoja wetu ili kutuongoza kwenye utambuzi wa maisha yetu. Lakini wacha tuone Wito ni nini ...

Tafakari leo juu ya sifa unayotoa na kupokea

Sifa unazotoa na kupokea: “Mnawezaje kuamini, na hali mnakubali kusifiwa ninyi kwa ninyi na hamtafuti sifa itokayo kwa Mungu mmoja?”

Ajabu ya imani, tafakari ya leo

Mshangao wa imani "Amin, amin, nawaambia, Mwana hawezi kufanya neno peke yake, ila lile analoliona linafanyika ...

Tafakari ya leo: Upinzani wa Wagonjwa

Tafakari ya Leo: Upinzani wa Wagonjwa: Kulikuwa na mtu ambaye alikuwa mgonjwa kwa miaka thelathini na minane. Yesu alipomwona amelala, akajua ya kuwa...

Kutafakari leo: imani katika vitu vyote

Kulikuwa na ofisa mmoja ambaye mtoto wake alikuwa mgonjwa huko Kapernaumu. Aliposikia kwamba Yesu amefika Galilaya kutoka Uyahudi, alimwendea ...

Kutafakari Leo: Muhtasari wa Injili Yote

"Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asife, bali apate...

Kutafakari leo: kuhesabiwa haki kwa rehema

Yesu alielekeza mfano huu kwa wale ambao walikuwa wamejihakikishia haki yao wenyewe na kuwadharau wengine wote. "Watu wawili walipanda kwenda Hekaluni ili...

Kutafakari leo: usizuie chochote

“Sikiliza, Ee Israeli! Bwana Mungu wetu ndiye Bwana peke yake! Nawe utampenda Bwana, Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa...

Kutafakari leo: Ufalme wa Mungu uko juu yetu

Lakini ikiwa ninatoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi Ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Luka 11:20...

Kutafakari leo: urefu wa sheria mpya

kilele cha sheria mpya: sikuja kutangua bali kutimiliza. Amin, nawaambia, mpaka mbingu na nchi...

kuelezea watoto

Jinsi ya kusaidia watoto wako kutofautisha mema na mabaya?

Inamaanisha nini kwa mzazi kukuza dhamiri ya kiadili na kiadili ya mtoto? Watoto hawataki kuwekewa chaguo lolote au ...

Kutafakari leo: kusamehe kutoka moyoni

Kusamehe kutoka moyoni: Petro alimkaribia Yesu na kumuuliza: “Bwana, ikiwa ndugu yangu akinikosea, ni lazima nimsamehe mara ngapi? Mpaka…

Kutafakari leo

Kutafakari leo: mapenzi ya Mungu ya kuruhusu

Mapenzi ya Mungu ya Ruhusa: Watu wa sunagogi waliposikia hayo, wote walijaa hasira. Wakainuka, wakamfukuza nje ya mji na...

Kutafakari leo

Kutafakari leo: Ghadhabu takatifu ya Mungu

ghadhabu takatifu ya Mungu: akatengeneza mjeledi wa kamba, akawatoa wote nje ya eneo la hekalu, pamoja na kondoo na ng'ombe, ...

Kutafakari leo: faraja kwa mwenye dhambi anayetubu

Faraja kwa mwenye dhambi aliyetubu: Hili lilikuwa ni itikio la mwana mwaminifu katika mfano wa mwana mpotevu. Tunakumbuka kuwa baada ya kutapanya urithi wake, ...

Kujenga ufalme

Kujenga ufalme, kutafakari kwa siku

Jengo la Ufalme: Je, wewe ni miongoni mwa wale ambao watanyimwa ufalme wa Mungu? Au ni miongoni mwa wale ambao watapewa kuzaa matunda mazuri? ...

Familia

Familia: ina umuhimu gani leo?

Katika dunia ya leo yenye matatizo na kutokuwa na uhakika, ni muhimu kwamba familia zetu ziwe na nafasi ya kipaumbele katika maisha yetu. Nini muhimu zaidi ...

Tafakari ya siku

Kutafakari kwa siku: tofauti yenye nguvu

Tofauti Yenye Nguvu: Moja ya sababu zinazofanya hadithi hii kuwa na nguvu sana ni kwa sababu ya tofauti ya wazi ya maelezo kati ya tajiri na Lazaro. ...

kutafakari

Kutafakari: kukabiliana na msalaba kwa ujasiri na upendo

Tafakari: kuukabili msalaba kwa ujasiri na upendo: Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wanafunzi kumi na wawili peke yao na kuwaambia wakati wa ...

alipapasa kuchukua maisha yake mwenyewe

Kujiua: Ishara za Onyo na Kinga

Jaribio la kujiua ni ishara ya dhiki kali sana. Kuna watu wengi ambao wanaamua kuchukua maisha yao wenyewe kila mwaka. The…

Tafakari ya siku: ukuu wa kweli

Kutafakari kwa siku, ukuu wa kweli: unataka kuwa mzuri sana? Je! unataka maisha yako yafanye mabadiliko katika maisha ya wengine? Hitimisho…

umbali katika uhusiano

Mahusiano ya umbali mrefu, jinsi ya kuyasimamia?

Kuna watu wengi leo ambao wanaishi mahusiano ya mbali na wenzi wao. Katika kipindi hiki, ni ngumu sana kuzisimamia, kwa bahati mbaya ...

Kutafakari: Rehema huenda kwa njia zote mbili

Kutafakari, rehema huenda kwa njia zote mbili: Yesu aliwaambia wanafunzi wake hivi: “Iweni na rehema, kama Baba yenu alivyo na rehema. Acha kuhukumu na...

tafakari ya siku

Tafakari ya siku: Kubadilishwa kwa utukufu

Tafakari ya siku ile, Aliyegeuzwa sura katika utukufu: Mafundisho mengi ya Yesu yalikuwa magumu kwa wengi kuyakubali. Amri yake ya kuwapenda adui zako,...

ishara ya shukrani

Shukrani: ishara ya kubadilisha maisha

Shukrani inazidi kuwa nadra siku hizi. Kumshukuru mtu kwa jambo fulani kunaboresha maisha yetu. Ni tiba ya kweli...

ukamilifu wa upendo

Ukamilifu wa upendo, kutafakari kwa siku

Ukamilifu wa upendo, kutafakari kwa siku: Injili ya leo inamalizia kwa Yesu kusema: “Basi iweni wakamilifu, kama Baba yenu alivyo mkamilifu…

Mateso na unyanyasaji

Unyanyasaji: jinsi ya kupona kutokana na matokeo

Kuna masuala nyeti sana na ya kibinafsi, kwa sababu ya kutendewa vibaya, ambayo yanaweza kuamsha hisia za kufadhaisha sana ambazo hazizungumzwi hadharani. Lakini kujadili ...

zaidi ya msamaha

Zaidi ya msamaha, tafakari ya siku

Zaidi ya msamaha: Je, Mola wetu alikuwa hapa akitoa ushauri wa kisheria kuhusu kesi ya jinai au ya madai na jinsi ya kuepuka mwenendo wa mahakama? Bila shaka…

mtu akitoa sadaka

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Utoaji wa sadaka kwa maskini ni dhihirisho la uchamungu unaohusishwa kwa karibu na wajibu wa Mkristo mwema. Inageuka kuwa kitu kisichofurahi, hasi, kwa wale ambao ...

sala ya siku

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Tafakari ya siku, kuomba kwa ajili ya mapenzi ya Mungu: kwa hakika hili ni swali la kiajabu kutoka kwa Yesu.Hakuna mzazi ambaye angempa mwana au binti yake ...

ishara ya msalaba

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Kutafakari kwa siku, ishara pekee ya kweli ya msalaba: umati ulionekana kuwa kundi la mchanganyiko. Kwanza, kulikuwa na wale ambao waliamini kwa moyo wote ...

baba yetu

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku omba kwa Baba Yetu: kumbuka kwamba wakati fulani Yesu alienda peke yake na kukaa usiku kucha katika maombi. Kwahiyo ni…

yesu na kanisa

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Fikiria mashirika mengi ya kibinadamu ambayo yamekuwako kwa karne nyingi. Serikali zenye nguvu zaidi zimekuja na kupita. Harakati mbalimbali zimekwenda na ...

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Injili ya leo ya Marko inatuletea toleo fupi la majaribu ya Yesu kule jangwani. Matteo na Luca hutoa maelezo mengine mengi, kama vile ...

Kutafakari kwa siku: nguvu ya kubadilisha ya kufunga

"Siku zitakuja ambapo bwana arusi ataondolewa kwao, ndipo watakapofunga." Mathayo 9:15 Tamaa na tamaa zetu za kimwili zinaweza kuziba…

Kutafakari kwa siku: upendo wa kina huondoa hofu

Yesu aliwaambia wanafunzi wake hivi: “Ni lazima Mwana wa binadamu apate mateso mengi na kukataliwa na wazee, wakuu wa makuhani na waandishi, auawe . . .

Tafakari ya siku: Kwaresima wakati wa sala ya kweli

Lakini wewe unaposali, nenda kwenye chumba chako cha ndani, funga mlango na usali kwa Baba yako kwa siri. Na Baba yako akuonaye sirini...

Tafakari ya siku: kuelewa mafumbo ya anga

“Bado hujaelewa au hujaelewa? Je, mioyo yenu ni migumu? Je, mna macho na hamuoni, mna masikio na hamsikii? Marko 8:17-18 Jinsi...

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana

Mojawapo ya changamoto muhimu na ngumu zaidi, pengo ambalo Yesu pekee, pamoja na familia, wanaweza kulijaza. Ujana ni hatua nyeti ya maisha, katika ...

yesu abariki

Tafakari leo juu ya mtu yeyote katika maisha yako ambaye unajadiliana naye mara kwa mara

Mafarisayo wakasonga mbele, wakaanza kujadiliana na Yesu, wakimwomba awape ishara kutoka mbinguni ili kumjaribu. Alipumua kutoka kwenye kina chake ...

Jumapili ya sita kwa wakati wa kawaida: kati ya wa kwanza kutoa ushahidi

Marko anatuambia kwamba muujiza wa kwanza wa uponyaji wa Yesu ulitokea wakati kuguswa kwake kuliruhusu mzee mgonjwa kuanza kuhudumu.

yesu na mwenye ukoma

Tafakari, leo, juu ya maneno ya Yesu katika Injili ya leo

Mtu mmoja mwenye ukoma alimjia Yesu na kupiga magoti, akamwomba na kusema, "Ukitaka, waweza kunitakasa." Kwa huruma, akanyosha mkono wake, akamgusa ...

Yesu anahubiri

Fikiria juu ya vipaumbele vyako maishani leo. Ni nini muhimu zaidi kwako?

“Moyo wangu unasikitika kwa umati huo, kwa sababu wamekuwa nami kwa siku tatu sasa na hawana chakula. Kama kuna...

don luigi maria epicoco

Ufafanuzi juu ya Injili ya Fr Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 31-37

Wakamletea bubu kiziwi, wakamwomba aweke mkono wake juu yake.” Viziwi-bubu wanaorejelewa katika Injili hawana uhusiano wowote na ...

sikiliza neno

Tafakari ya kila siku: sikiliza na sema neno la Mungu

Walishangaa sana na kusema, “Alifanya mambo yote vizuri. Huwafanya viziwi wasikie na mabubu kusema “. Marko 7:37 Mstari huu ni...