Tafakari leo juu ya ni tamaduni ngapi ya kidunia iliyo na ushawishi kwako

"Niliwapa neno lako na ulimwengu uliwachukia, kwa sababu wao si wa ulimwengu zaidi ya mimi ni wa ulimwengu. Mimi siwaombe uwaondoe ulimwenguni, lakini uwazuie mbali na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu tena kuliko mimi wa ulimwengu. Watakase kwa ukweli. Neno lako ni ukweli. "Yohana 17: 14–17

“Watakase kwa kweli. Neno lako ni ukweli. "Hii ndio ufunguo wa kuishi!

Maandiko yanaonyesha majaribu matatu ya kimsingi ambayo tunakabiliwa nayo maishani: mwili, ulimwengu na Ibilisi. Kazi hizi zote tatu hutupotosha. Lakini wote watatu wanaweza kushinda kwa jambo moja ... Ukweli.

Kifungu hiki cha Injili hapo juu kinazungumza haswa juu ya "ulimwengu" na "yule mwovu". Mtu mbaya, ambaye ni Ibilisi, ni kweli. Anatuchukia na hufanya kila linalowezekana kutudanganya na kuharibu maisha yetu. Jaribu kujaza akili zetu na ahadi tupu, toa raha ya kupita kiasi na kutia moyo tamaa za ubinafsi. Alikuwa mwongo tangu mwanzo na bado ni mwongo hadi leo.

Mojawapo ya majaribu ambayo ibilisi alizindua kwa Yesu wakati wa siku zake arobaini za kufunga mwanzoni mwa huduma yake ya hadharani ilikuwa jaribu la kupata yote ambayo ulimwengu unapeana. Shetani alimwonyesha Yesu falme zote za dunia na akasema, "Yote nitakupa, ikiwa utainama na unaniabudu."

Kwanza kabisa, hii ilikuwa jaribu la kijinga kwani Yesu alikuwa tayari ndiye Muumbaji wa vitu vyote. Walakini, alimruhusu Ibilisi kumjaribu kwa udanganyifu huu wa kidunia. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu Yesu alijua kuwa sote tutaweza kujaribiwa na vivutio vingi vya ulimwengu. Na "ulimwengu" tunamaanisha mambo mengi. Jambo moja linalokuja kukumbuka katika siku zetu ni hamu ya kukubalika kwa ulimwengu. Hili ni pigo ambalo ni hila sana lakini linaathiri wengi, kutia ndani Kanisa letu.

Kwa ushawishi mkubwa wa media na utamaduni wa kisiasa wa ulimwengu, leo kuna shinikizo zaidi kuliko hapo zamani kwa sisi Wakristo kufuata tu umri wetu. Tumejaribiwa kufanya na kuamini katika kile kinachojulikana na kinachokubalika kijamii. Na "injili" ambayo tunajiruhusu kusikia ni ulimwengu wa kidunia wa kutokuwa na maadili.

Kuna mwelekeo dhabiti wa kitamaduni (mwenendo wa ulimwengu kwa sababu ya mtandao na media) kuwa watu ambao wako tayari kukubali chochote. Tumepoteza hisia zetu za uadilifu na ukweli. Kwa hivyo, maneno ya Yesu lazima yakumbatiwe zaidi leo. "Neno lako ni ukweli." Neno la Mungu, Injili, yote ambayo Katekisimu yetu inafundisha, yote ambayo imani yetu inafunua ni Kweli. Ukweli huu lazima uwe taa yetu inayoongoza na sio kitu kingine chochote.

Tafakari leo juu ya jinsi utamaduni wa kidunia ulivyo na ushawishi kwako. Je! Umejiuzulu kwa shinikizo la kidunia au kwa "injili" za ulimwengu wa siku zetu na umri wetu? Inachukua mtu hodari kupinga uwongo huu. Tutawapinga tu ikiwa tutabaki wakfu kwa ukweli.

Bwana, najitolea kwako. Wewe ndiye ukweli. Neno lako ndilo ninalohitaji kukaa macho na kusonga kwa uwongo mwingi kunizunguka. Nipe nguvu na hekima ili niendelee kuwa katika ulinzi Wako mbali na yule mwovu. Yesu naamini kwako.

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Kutafakari kwa siku: nguvu ya kubadilisha ya kufunga

Kutafakari kwa siku: nguvu ya kubadilisha ya kufunga

Kutafakari kwa siku: upendo wa kina huondoa hofu

Kutafakari kwa siku: upendo wa kina huondoa hofu

Jumapili ya sita kwa wakati wa kawaida: kati ya wa kwanza kutoa ushahidi

Jumapili ya sita kwa wakati wa kawaida: kati ya wa kwanza kutoa ushahidi