Tumia wakati fulani leo kufikiria juu ya mambo muhimu kwako maishani

"Mio mioyo yenu isiwe na wasiwasi au isiogope." Yohana 14:27

Ukumbusho mzuri kama nini sisi sote tunahitaji kusikia mara kwa mara. "Moyo wako usiwe na wasiwasi." Na "moyo wako usiwe na hofu." Je! Wewe hufuata ushauri huu mara ngapi?

Kwa kupendeza, kwa kweli ni zaidi ya ushauri. Ni amri ya upendo kutoka kwa Mola wetu. Anataka kuwa wazi na anataka tujue kuwa moyo uliogopa na wenye wasiwasi sio kama yeye. Kuwa na wasiwasi na kuogopa ni mzigo mkubwa na hutu uzito. Yesu anatutaka tuwe huru na mzigo huu. Anataka tuwe huru ili tuweze kupata furaha ya maisha.

Kwa hivyo ni nini unayopakia zaidi maishani? Je! Kuna kitu chochote maishani mwako ambacho huchukizwa nacho, ambacho hukasirika nacho, ambacho huwezi kuacha au kinachoelekea kutawala maisha yako? Au labda mzigo wako ni hila zaidi. Labda hakuna kitu ambacho kinakuzidi lakini, badala yake, ni uzito wa kila wakati kwa njia ndogo, daima huko nyuma. Mzigo huu unaweza kuwa ngumu kabisa wakati unadumu mwaka hadi mwaka.

Hatua ya kwanza kuelekea uhuru ni kuona mzigo kwa vile ni. Itambue na ujaribu kutambua sababu ya msingi. Ikiwa sababu ya mzigo wako ni dhambi yako mwenyewe, toba na utafute kukiri. Hii ndio njia bora ya kupata uhuru wa haraka.

Ikiwa, hata hivyo, mzigo wako ni matokeo ya vitendo vya mwingine au ya hali ambayo ni zaidi ya uwezo wako, basi uko katika nafasi ya kipekee kujisalimisha kwa Mola wetu, ukimpa udhibiti kamili wa hali hii. Uhuru unapatikana katika kujisalimisha kabisa, kuamini na kuachana na mapenzi Yake.

Tumia wakati fulani leo kutafakari juu ya mambo muhimu kwako maishani. Je! Unapima nini zaidi? Ni hii, zaidi ya kitu kingine chochote, kwamba Yesu anataka kuja na kukuinua. Anakutaka bure ili uweze kupata furaha aliyokupa maishani.

Bwana, nataka kuwa huru. Ninataka kupata furaha ambayo umeniwekea. Wakati mizigo ya maisha ikinipunguza, nisaidie kurejea kwako kwa hitaji langu. Yesu naamini kwako.

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Kutafakari kwa siku: siku 40 jangwani

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana

Mungu hutusaidia kujibu shida za ujana