Mwezi wa Machi umewekwa wakfu kwa Mtakatifu Joseph

Mwezi wa Machi umewekwa wakfu kwa Mtakatifu Joseph. Hatujui mengi juu yake, isipokuwa kile kinachotajwa katika Injili. Yusufu alikuwa mume wa Bikira Maria aliyebarikiwa na baba mlezi wa Yesu.Maandiko Matakatifu yanamtangaza kuwa "mtu mwenye haki" na Kanisa lilimgeukia Yusufu kwa ufadhili na ulinzi wake.

Miaka mia moja baadaye, Yohane Paulo II anarejea mtangulizi wake katika kitabu chake cha 1989 cha Kuthibitisha Mitume Redemptoris Custos (Mlezi wa Mkombozi), akitumaini kwamba "wote wanaweza kukua katika kujitolea kwa Mlinzi wa Kanisa la ulimwengu wote na kumpenda Mwokozi ambaye ametumikia kwa njia ya mfano. Wakristo wote hawatageukia tu Mtakatifu Joseph kwa bidii zaidi na kuomba msaada wake kwa ujasiri, lakini daima wataweka mbele ya macho yao njia yake ya unyenyekevu na kukomaa ya kutumikia na "kushiriki" katika mpango wa wokovu "

Mtakatifu Joseph anaombwa kama mlezi kwa sababu nyingi. Yeye ndiye mlezi wa Kanisa zima. Yeye ndiye mtakatifu wa watakatifu wa kufa kwa sababu Yesu na Mariamu walikuwa kitandani mwao. Yeye pia ndiye mlezi wa baba, seremala na haki ya kijamii. Amri nyingi za kidini na jamii zinawekwa chini ya ufadhili wake.


La Bibbia anampa Yusufu pongezi kubwa zaidi: alikuwa mtu "mwenye haki". Ubora ulimaanisha zaidi ya uaminifu katika kulipa deni.

Mwezi wa Machi umejitolea kwa Mtakatifu Joseph: hadithi

Wakati Biblia inasema juu ya Mungu "kumhesabia haki" mtu, inamaanisha kwamba Mungu, mtakatifu au "mwadilifu", kwa hivyo humgeuza mtu ambaye mtu huyo kwa njia fulani anashiriki utakatifu wa Mungu, na kwa hivyo ni kweli "ni sawa" kwa Mungu kumpenda yeye. Kwa maneno mengine, Mungu hachezi, anafanya kama tunapendeza wakati sivyo.

Kusema hivyo Yusufu alikuwa "sawa", Biblia inamaanisha kwamba alikuwa mmoja ambaye alikuwa wazi kabisa kwa chochote ambacho Mungu alitaka kumfanyia. Akawa mtakatifu kwa kujifunua kabisa kwa Mungu.

Wengine tunaweza kudhani kwa urahisi. Fikiria juu ya aina ya upendo ambao ameshawishi na kushinda na Maria na kina cha upendo walioshiriki wakati wa ndoa yao.

Haipingani na utakatifu wa kiume wa Yusufu kwamba aliamua kuachana na Mariamu alipopatikana mjamzito. Maneno muhimu ya Biblia ni kwamba alikusudia kuifanya "kimya" kwa sababu alikuwa "a mtu sahihi, lakini hataki kumfedhehesha aibu ”(Mathayo 1:19).

Mtu huyo mwadilifu alikuwa mtiifu kwa Mungu, kwa furaha, na kwa moyo wote: kuoa Mariamu, kumtaja Yesu, kuwaongoza wenzi hao wa thamani kwenda Misri, kuwaongoza Nazareti, katika idadi isiyojulikana ya miaka ya imani tulivu na ujasiri

tafakari

Biblia haituambii chochote juu ya Yusufu katika miaka iliyofuata kurudi kwake Nazareti, isipokuwa tukio la kupatikana kwa Yesu hekaluni (Luka 2: 41-51). Labda hii inaweza kutafsiriwa kama maana kwamba Mungu anataka tutambue kwamba familia takatifu zaidi ilikuwa kama familia nyingine yoyote, kwamba hali za maisha kwa familia takatifu zilikuwa kama zile za familia yoyote, ili wakati asili ya kushangaza ya Yesu ilianza kuonekana , watu hawakuamini kwamba alitoka katika asili duni kama hii: "Yeye sio mwana wa seremala? Je! Mama yako haitwa Maria…? "(Mathayo 13: 55a). Alikuwa karibu alikasirika kama "Je! Kitu chochote kizuri kinaweza kutoka Nazareti?" (Yohana 1: 46b)

Mtakatifu Joseph ni mtakatifu mlinzi wa:


Ubelgiji, Kanada, Mafundi seremala, Uchina, Wababa, Kifo cha furaha, Peru, Urusi, Haki ya Jamii, Wasafiri, Kanisa la Universal, Wafanyakazi ya Vietnam

Nyaraka zinazohusiana