Tafakari leo jinsi imani yako ilivyo kweli na salama

"Wakati Mwana wa Mtu atakapokuja, je! Atapata imani duniani?" Luka 18: 8b

Hili ni swali zuri na la kupendeza ambalo Yesu anauliza.Anauliza kila mmoja wetu na kutuuliza tujibu kwa njia ya kibinafsi. Jibu linategemea ikiwa kila mmoja wetu ana imani au mioyo yetu.

Basi ni nini jibu lako kwa Yesu? Labda jibu ni "Ndio". Lakini sio jibu la ndiyo au hapana tu. Tunatumahi kuwa ni "ndiyo" ambayo inakua kila wakati kwa kina na hakika.

Imani ni nini? Imani ni jibu la kila mmoja wetu kwa Mungu ambaye anazungumza ndani ya mioyo yetu. Ili kuwa na imani, lazima kwanza tusikilize Mungu anasema. Tunapaswa kumruhusu ajifunue kwetu kwa kina cha dhamiri zetu. Na inapotokea, tunaonyesha imani kwa kujibu kila kitu kinachofunua. Tunaingia imani katika Neno Lake lililonenwa na sisi na ni kitendo hiki cha kuamini ambacho kinatubadilisha na kuunda imani ndani yetu.

Imani sio kuamini tu. Ni kuamini kile Mungu anasema nasi. Ni imani katika Neno Lake mwenyewe na Nafsi Yake mwenyewe. Ni jambo la kufurahisha kutambua kuwa tunapoingia katika zawadi ya imani, tunakua katika uhakika juu ya Mungu na kila kitu anasema kwa njia kali. Uhakika huo ndio Mungu anatafuta maishani mwetu na litakuwa jibu la swali lake hapo juu.

Tafakari leo jinsi imani yako ilivyo kweli na salama. Tafakari juu ya Yesu kukuuliza swali hili. Je! Atapata imani moyoni mwako? Wacha "ndiyo" yako ikue na ujishughulishe na kukumbatia kwa kina kwa yale yote anayokufunulia kila siku. Usiogope kutafuta sauti yake ili uweze kusema "Ndio" kwa kila kitu anafunua.

Bwana, nataka kukua katika imani. Ninatamani kukua katika upendo wangu na katika kukujua kwako. Imani iwe hai katika maisha yangu na uweze kupata imani hiyo kama zawadi ya thamani ambayo ninakupa. Yesu nakuamini.

Zaidi ya msamaha, tafakari ya siku

Zaidi ya msamaha, tafakari ya siku

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Je! Kutoa sadaka ni njia sahihi ya hisani?

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Tafakari ya siku: ombea mapenzi ya Mungu

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Kutafakari kwa siku: ishara pekee ya kweli ya msalaba

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: omba kwa Baba Yetu

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Tafakari ya siku: Kanisa litashinda kila wakati

Tafakari ya siku: kuelewa mafumbo ya anga

Tafakari ya siku: kuelewa mafumbo ya anga