5 bèl fraz Sandra Sabattini, premye lamarye benediksyon Legliz la

Sen yo anseye nou tou de ak sa yo kominike nou ak lavi egzanplè yo ak ak refleksyon yo. Men fraz Sandra Sabattini, premye lamarye beni nan Legliz Katolik la.

Sandra te gen 22 ane e li te fiyanse ak konpayon li Guido Rossi. Li te reve pou l vin yon doktè misyonè ann Afrik, se poutèt sa li te enskri nan Inivèsite Bolòy pou l etidye medsin.

Depi nan yon laj byen bonè, jis 10, Bondye te fè wout li nan lavi l '. Byento Sandra te kòmanse ekri eksperyans li nan yon jounal pèsonèl. "Yon lavi viv san Bondye se jis yon fason yo pase tan an, raz oswa komik, yon tan ranpli ap tann pou lanmò a," li te ekri nan youn nan paj li yo.

Li menm ak fiyanse li te patisipe nan Kominote Pap Jan XXIII, e ansanm yo te viv yon relasyon ki te make pa yon lanmou tandrès ak chaste, nan limyè Pawòl Bondye a.Men, yon jou, de yo pati ak yon zanmi pou yon reyinyon kominote toupre. Rimini, kote yo te rete.

Dimanch 29 avril 1984 a 9:30 nan maten li te rive nan machin ak konpayon li ak yon zanmi. Menm jan li t ap soti nan machin nan, Sandra te frape vyolanman pa yon lòt machin. Kèk jou apre, 2 me, jèn fi a te mouri lopital.

Nan jounal pèsonèl li Sandra kite yon seri refleksyon ki ede nou vin pi pwòch Jezi menm jan li te fè a.

Men pi bèl fraz Sandra Sabattini.

Pa gen anyen ki pou ou

“Pa gen anyen nan monn sa a ki pou ou. Sandra, fè atansyon! Tout se yon kado kote 'Giver' a ka entèvni lè ak jan li vle. Pran swen kado yo te ba w la, fè l pi bèl ak pi plen pou lè lè a rive”.

Rekonesans

"Mèsi, Seyè, paske mwen te resevwa bèl bagay nan lavi jiskaprezan, mwen gen tout bagay, men sitou mwen di ou mèsi paske ou devwale tèt ou ban mwen, paske mwen te rankontre ou".

Preghiera

"Si mwen pa priye pandan inèdtan pa jou, mwen pa menm sonje mwen te yon kretyen."

Rankont ak Bondye

“Se pa mwen k ap chèche Bondye, men se Bondye ki chèche m. Mwen pa bezwen chèche moun ki konnen ki agiman pou m pwoche pi pwòch Bondye.Tè oswa pita pawòl yo fini epi lè sa a ou reyalize ke tout sa ki rete se kontanple, adorasyon, tann li fè ou konprann sa li vle nan men ou. Mwen santi mwen kontanple nesesè pou rankont mwen ak Kris pòv la”.

libète

“Gen yon tantativ pou fè moun kouri pou gremesi, pou flate li ak fo libète, fo fini nan non byennèt. Epi lòm tèlman pran nan yon toubiyon bagay ke li tounen vin jwenn tèt li. Se pa revolisyon an ki mennen nan verite a, men se verite a ki mennen nan revolisyon an ".

Fraz sa yo pa Sandra Sabattini ap ede w chak jou.

Atik ki gen rapò